Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Website blikt twee jaar vooruit op innovaties

PW16 - 14-04-2017
Op de nieuwe website Horizonscan Geneesmiddelen geeft het Zorginstituut Nederland, samen met andere partijen in de zorg, een objectief overzicht van de innovatieve geneesmiddelen die in de komende jaren op de Nederlandse markt verschijnen.
Website blikt twee jaar vooruit op innovaties

Patiënten, behandelaars, apothekers, ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen door horizonscangeneesmiddelen.nl, de website die deze week werd gelanceerd, vroegtijdig op de hoogte zijn van verwachte ontwikkelingen rond intra- en extramurale geneesmiddelen, en van de mogelijke impact hiervan.

Ook kunnen zorgverzekeraars en ziekenhuizen op basis van de informatie hun inkoop beter organiseren, en de overheid kan in samenwerking met veldpartijen oplossingen bedenken voor problemen rond de dure geneesmiddelen.

Eindverantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van de Horizonscan is het Zorginstituut Nederland, dat deze taken per 1 januari 2017 heeft overgenomen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit instituut zorgt ervoor dat er minimaal halfjaarlijks op basis van nationale en internationale bronnen een scan plaatsvindt van de nieuwe indicaties, en uitbreidingen van indicaties van bestaande geneesmiddelen die eraan komen. De Horizonscan kijkt maximaal twee jaar vooruit.

Werkgroepen

Voor deze ‘marktscan’ werkt het Zorginstituut samen met zeven werkgroepen van deskundigen die de klinische impact inschatten voor de Nederlandse situatie. Een werkgroep bestaat uit medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en patiënten. Ook vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en Zorginstituut nemen hieraan deel.

De werkgroepen zijn: oncologie en hematologie, stofwisseling en endocrinologie, chronische immuunziekten, infectieziekten, longziekten algemeen, neurologische aandoeningen en cardiovasculaire aandoeningen.

 

Document acties

Back to top