Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Antibiotica bij hoest: beter even wachten

PW38 - 18-09-2017
Patiënten van 16 jaar en ouder met een acute ongecompliceerde ondersteluchtweginfectie zijn het beste af met uitgestelde antibiotica, dat wil zeggen een recept om na twee of drie dagen bij de apotheek in te leveren als spontaan herstel uitblijft. Voor ziekenhuisopname of sterfte maakt het allemaal weinig uit.
Antibiotica bij hoest: beter even wachten

Little et al. verrichtten van oktober 2009 tot april 2013 een prospectief cohortonderzoek onder 28.779 hoestende patiënten in 522 Britse huisartspraktijken [BMJ. 2017;357:j2148]. Van 7332 patiënten die geen antibiotica kregen (25,5%), keerden binnen dertig dagen 1443 terug omdat verbetering uitbleef, de ernst toenam of zich nieuwe symptomen voordeden (19,7%). Van 17.628 die een antibioticarecept kregen voor direct gebruik (61,3%) waren dat er 4455 (25,3%) en van 3819 die een recept kregen voor uitgestelde antibiotica (13,3%) keerden 538 (14,1%) terug voor een nieuw consult. Multivariabele analyse leverde bij directe prescriptie een risk ratio (RR) van 0,98 (95%-BI 0,90-1,07) en bij uitgestelde prescriptie van 0,64 (95%-BI 0,57-0,72).

De onderzoekers rapporteren ook cijfers voor ziekenhuisopname of sterfte. Voor de groepen zonder recept, met een direct recept en met een uitgesteld recept zijn die aantallen respectievelijk 26/7332 (0,3%), 156/17.628 (0,9%, RR 1,06, 95%-BI 0,63-1,81) en 14/3819 (0,4%, RR 0,81, 95%-BI 0,41-1,64). De belangrijkste aanleidingen waren luchtweginfecties (131 opnamen, 7 sterfgevallen), en verder andere infecties (12 opnamen, 0 sterfgevallen) en cardio- en cerebrovasculaire aandoeningen (19 opnamen, 8 sterfgevallen). De luchtweginfecties ontwikkelden zich bij 58% van de patiënten zonder recept (18/26), 72% van degenen met een direct recept (102/142) en 79% van degenen met een uitgesteld recept (11/14).

Hoe slechter de patiënt eraan toe was, hoe meer de huisarts neigde tot een recept voor onmiddellijk gebruik. Het onderzoek maakt niet duidelijk wat de werkelijke periode is tussen het uitschrijven van een uitgesteld recept en het inleveren daarvan.

Document acties

Back to top