Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Preoperatief oxaliplatine nuttig

PW36 - 06-09-2017
Oxaliplatine is een zinvolle toevoeging aan preoperatieve chemotherapie bij lokaal gevorderde rectale kanker.
Preoperatief oxaliplatine nuttig

Zheng et al. includeerden in een meta-analyse 5597 patiënten uit acht onderzoeken. Oxaliplatine vergrootte de totale respons (risk ratio [RR] 1,208; 95%-BI 1,070-1,364), verminderde preoperatieve metastasen (RR 0,494; 95%-BI 0,256-0,954), verminderde lokale recidive (RR 0,761; 95%-BI 0,616-0,941) en verlengde ziektevrije overleving (hazard ratio 0,867; 95%-BI 0,741-0,992). [Medicine (Baltimore). 2017;96(13):e6487.]

Document acties

gearchiveerd onder: Kanker, colorectaal, Oxaliplatine
Back to top