Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Systemisch effect Mirena

PW33/34 - 15-08-2017
Mirena (0,02 mg/dag levonorgestrel) geeft sensitisatie van het autonome zenuwstelsel en van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as.
Systemisch effect Mirena

In de Trier Social Stress Test, de ACTH-stimulatietest en een dwarsdoorsnede-haaranalyse vonden Aleknaviciute et al. bij vrouwen met Mirena hogere hydrocortisonspiegels dan bij vrouwen die oraal ethinylestradiol + levonorgestrel 0,03 + 0,15 mg gebruikten, vrouwen zonder anticonceptiva of vrouwen met een koper-spiraaltje (P < 0,0001)). [Psychoneuro-endocrinology. 2017;80:39-45.]

Document acties

Back to top