Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Opwijrda-prijs voor onderzoek Reinier Smit

PW19 - 09-05-2017
De Opwijrda-prijs 2016 is toegekend aan ziekenhuisapotheker Reinier Smit. Het artikel dat hij schreef met zes coauteurs vanuit de ZANOB Ziekenhuisapotheek in ’s Hertogenbosch, is beoordeeld als het beste artikel dat in 2016 verscheen in het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO).
Opwijrda-prijs voor onderzoek Reinier Smit

De uitreiking van de Opwijrda-prijs vindt plaats op het PRISMA-symposium, op 16 mei in Amersfoort.

In het artikel Prevalentie van correcte anti-Xa-bloedspiegels bij patiënten met verminderde nierfunctie op basis van dosisadvies conform richtlijn Nederlandse Federatie voor Nefrologie, concluderen Smit et al. dat een dosisadvies van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie voor laag-moleculairgewicht-heparines leidt tot te lage spiegels. Het artikel is ook afgedrukt in het Pharmaceutisch Weekblad (PW) van 12 april 2016.

Het is de tiende keer dat de Opwijrda-prijs in de huidige reeks wordt toegekend en de eerste onderscheiding voor een NPFO-artikel. Een eerdere reeks startte bij het 125-jarig bestaan van het PW in 1989, maar kwam ten einde toen de Commissie van Redactie – tevens de jury – ophield te bestaan. Bij de oprichting van het PW Wetenschappelijk Platform in 2007 (PW WP; sinds 2016 NPFO) werd de prijs opnieuw ingesteld.

Document acties

Back to top