Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Orale film zeer geschikt voor bereiding op maat

PW31/32 - 02-08-2017
De ‘orodispersible film’ (ODF) kan in de apotheek op maat worden bereid met laag gedoseerde geneesmiddelen zoals enalaprilmaleaat, prednisolondinatriumfosfaat en diazepam. Deze toedieningsvorm is uitermate geschikt voor patiëntgroepen zoals kinderen en ouderen, voor wie op de markt verkrijgbare geneesmiddelen niet altijd bruikbaar zijn.
Orale film zeer geschikt voor bereiding op maat

Dit blijkt het promotieonderzoek van Caroline Visser. “De laatste jaren is er hernieuwde interesse voor farmaceutische bereidingen op maat. Mijn onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe toedieningsvormen”, aldus Visser, werkzaam bij de basiseenheid Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van Rijksuniversiteit Groningen.

Met ODF’s kun je volgens haar flexibel doseren, waarmee de therapietrouw van de patiënt wordt vergroot en het beoogde farmacotherapeutische effect wordt verbeterd. Een ODF wordt in de mond geplaatst, plakt direct aan de tong of het gehemelte en kan niet worden uitgespuugd. Visser: “De patiënt hoeft niet bang te zijn zich te verslikken. ODF’s kunnen makkelijk in stukjes worden geknipt, wat een grote flexibiliteit in doseren met zich meebrengt. Het toedienen van geneesmiddelen via een ODF heeft tevens als voordeel dat er bij inname geen grote hoeveelheid vloeistof nodig is.”

Een ideale ODF is volgens Visser dun, flexibel, makkelijk toedienbaar, stabiel, irriteert niet en heeft een acceptabele smaak. ODF’s kunnen zowel op kleine (apotheekbereiding) als industriële schaal worden bereid.

In haar proefschrift ‘Orodispersible films as pharmacy preparations, let’s get flexible’ stelt Visser verder dat de viscositeit van de basisoplossing cruciaal is. Is deze te dik, dan is het lastig om luchtbellen te verwijderen. Is de oplossing te dun dan loopt deze van de release liner af.

Document acties

Back to top