Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaak vallen als bijwerking

PW38 - 21-09-2017
Valgerelateerde medicatie wordt veel gebruikt: 44% van Amerikaanse Medicare-verzekerde 64-plussers gebruiken anticonvulsiva, antidepressiva, anti-emetica, antipsychotica, benzodiazepinen of andere hypnotica.
Vaak vallen als bijwerking

Valfrequenties waren 7,2% bij nieuwe gebruikers (2532/35.340) en 8,0% bij vervolggebruikers (9738/121.148), tegen 4% bij niet-gebruikers. Risico-verhogende factoren waren eerdere valincidenten, hoge leeftijd, slechte gezondheid en vrouwelijk geslacht. [Musich et al. Drugs Aging. 2017;34(7):555-565.]

Document acties

Back to top