Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onderzoek naar afbouw antipsychotica

PW31/32 - 24-07-2017
Antipsychotica worden vaak langdurig off-label voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beperking zonder bewijs dat dit effectief is, terwijl wel bijwerkingen optreden. Maar afbouwen lukt vaak niet. De vakgroep Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC gaat nu onderzoeken waarom dit zo moeilijk is en hoe antipsychotica bij deze groep wel afgebouwd kunnen worden.
Onderzoek naar afbouw antipsychotica

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen vaak antipsychotica vanwege gedragsproblemen zoals agressie of zelfverminking, zegt onderzoeksleider Dederieke Festen van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. "Maar er is geen bewijs dat dit effectief is. Wel is aangetoond dat er belangrijke bijwerkingen zijn, zoals verhoogd risico op hart- en vaatziekten en bewegingsstoornissen. De bijwerkingen zijn vaak omkeerbaar na het afbouwen van het antipsychoticum." 

In haar studie zal Festen twee groepen chronische gebruikers van antipsychotica met elkaar vergelijken. Bij een groep worden de geneesmiddelen geleidelijk afgebouwd, bij de controlegroep niet. "Door dit in een dubbelblinde placebo-gecontroleerde opzet te doen, weten de deelnemers, begeleiders, behandelaars en onderzoekers niet in welke groep zij zitten", aldus Festen. "Bij beide groepen wordt de uitval bekeken en bij alle deelnemers wordt zorgvuldig gekeken naar gedragsproblemen, slaapproblemen, psychiatrische problemen en het optreden van bijwerkingen en afbouwverschijnselen."

Het onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMw en uitgevoerd in samenwerking met het GOUD-consortium, een samenwerkingsverband van de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten en drie zorginstanties voor mensen met een verstandelijke beperking: Abrona, Amarant groep en Stichting Ipse de Bruggen.      

Document acties

Back to top