Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IVM: zorginstellingen missen regels beheer opiaten

PW37 - 08-09-2017
Bij zorginstellingen bestaat veel onduidelijkheid over het toedienen, de opslag en het voorraadbeheer van opiaten, ook hanteren ze verschillende werkwijzen. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
IVM: zorginstellingen missen regels beheer opiaten

Over de regelgeving rond opiaten krijgt het IVM regelmatig vragen van medewerkers uit de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Uit het inventariserend onderzoek onder bijna 3500 medewerkers blijkt dat opiaten vaak (onnodig) dubbel worden gecontroleerd, bij medicatiezakjes gebeurt dat in 40% van de gevallen en bij losse opiaten in 90% van de gevallen.

Een dubbele controle bij medicatiezakjes is in principe niet nodig, omdat de apotheek de eerste controle uitvoert. Opiaten die niet in medicatiezakjes zitten, moeten alleen dubbel worden gecontroleerd als ze bij een verkeerde dosering een risico vormen; de KNMP heeft hiervoor een ‘dubbel controleren’-lijst opgesteld, maar daarop staan geen opiaten.

Volgens de KNMP is het echter wel nodig altijd maatregelen te nemen tegen misbruik, een sluitende opiumadministratie is daarvoor noodzakelijk.

Opiaten bewaren

Verder vindt het IVM het opmerkelijk dat in bijna een derde van de instellingen geen afspraken zijn gemaakt over het bewaren van opiaten bij patiënten thuis of op de kamer in een instelling.

In de Handreiking administratie opiumwetmiddelen van de KNMP en de Inspectie voor de Gezondheidszorg staat het advies aan apotheken om bij levering van opiaten aan tehuizen een leveringsbrief te maken en het door het tehuis getekende exemplaar te bewaren. 70% van de medewerkers geeft aan dat dit ook gebeurt, volgens het IVM een opvallend hoog percentage, aangezien deze handreiking van eind 2016 is.

Om onduidelijkheden te voorkomen pleit het IVM ervoor dat veldpartijen een document opstellen met duidelijke en praktische adviezen, afgestemd op het soort instelling en de mate van opiaatgebruik.

Document acties

Back to top