Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Schippers: meldplicht voor startende zorgverleners

PW35 - 21-08-2017
Alle nieuwe zorgaanbieders moeten zich voortaan verplicht melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Dat staat in het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders, waarmee de ministerraad op voorstel van VWS-minister Edith Schippers heeft ingestemd.
Schippers: meldplicht voor startende zorgverleners

Zodra de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) officieel is aangenomen, geldt de meldingsplicht voor alle startende zorgverleners die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz geldt voor het overgrote deel van de zorgaanbieders.

De meldingsplicht is van kracht voor nieuwe zorginstellingen, zoals bijvoorbeeld een apotheek, maar ook een interim-apotheker die werkt als zzp’er zal zich moeten melden. Voor al bestaande zorgaanbieders geldt de meldingsplicht niet.

Bij het doen van de melding worden nieuwe zorgaanbieders direct gewezen op de kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen. Hierdoor is de Inspectie voor de Gezondheidszorg beter in staat om de kwaliteit van nieuwe zorgaanbieders in een vroeg stadium te beoordelen.  

VWS verwacht dat zich jaarlijks acht- tot tienduizend nieuwe zorgaanbieders zullen melden.

Het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders en het daarmee samenhangende wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders worden op korte termijn door de Koning aan de Tweede Kamer aangeboden. Op dit moment is niet bekend wanneer de wetsvoorstellen worden aangenomen, aldus VWS.

Document acties

Back to top