Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Patiënten willen portaal voor inzien medische gegevens

PW35 - 22-08-2017
60% van de patiënten wil via een patiëntenportaal van het ziekenhuis hun medische gegevens kunnen inzien, maar in de praktijk gebeurt dat nog weinig. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder bijna drieduizend patiënten.
Patiënten willen portaal voor inzien medische gegevens

Een minderheid van een op de vijf (22%) van de patiënten maakt daadwerkelijk gebruik van een patiëntenportaal van een ziekenhuis. Dat komt volgens Patiëntenfederatie Nederland omdat patiënten vaak niet weten dat een ziekenhuis een patiëntenportaal heeft, of omdat het ziekenhuis nog geen portaal heeft – dat geldt op dit moment voor meer dan de helft van alle ziekenhuizen. Bovendien moedigen de meeste zorgverleners hun patiënten niet aan om een portaal te gebruiken.

Patiëntenfederatie Nederland trekt deze conclusies op basis van een meldactie onder 2891 deelnemers: 650 die in de afgelopen twaalf maanden een patiëntenportaal hebben bezocht en 2241 die in de afgelopen twaalf maanden geen patiëntenportaal hebben bezocht.

Patiënten hebben volgens Patiëntenfederatie Nederland het meeste behoefte om een portaal te gebruiken voor het inzien van labuitslagen en het medicatieoverzicht. Ook willen ze online afspraken maken met zorgverleners en vragen kunnen stellen.

Labuitslagen

Een punt van aandacht voor de ziekenhuizen is het moment waarop de informatie beschikbaar wordt. 54% van de patiënten geeft aan dat het langer dan twee weken duurt voordat zij bij hun (lab)uitslagen konden. Bij 28% duurde dit zelfs langer dan een maand. 37% vindt het te lang duren voor de uitslagen beschikbaar zijn.

Omdat een grote groep patiënten behoefte heeft aan een patiëntenportaal dringt Patiëntenfederatie Nederland erop aan dat alle ziekenhuizen een portaal ontwikkelen. Vanaf 2020 krijgen alle Nederlanders bovendien het recht op digitale toegang tot hun medische gegevens.

Ziekenhuizen kunnen volgens Patiëntenfederatie Nederland inspiratie opdoen bij bestaande ziekenhuisportalen die door respondenten positief worden gewaardeerd, zoals UMC Utrecht, Spaarne Gasthuis, Deventer Ziekenhuis en St Jansdal.

De overheid ondersteunt onder meer ziekenhuizen om eind 2019 patiënten online toegang te geven tot hun medisch dossier. Ziekenhuizen kunnen hiervoor subsidie krijgen via het programma VIPP: Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional.

Document acties

Back to top