Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onderzoek naar bijwerkingen bij vrouwen

PW36 - 28-08-2017
De afdeling epidemiologie van het Erasmus MC gaat onderzoeken of het gebruik van geneesmiddelen bij vrouwen vaker resulteert in een ziekenhuisopname dan bij mannen.
Onderzoek naar bijwerkingen bij  vrouwen

Aanleiding voor de studie, die met € 169.000 wordt gesubsidieerd voor ZonMw, zijn aanwijzingen dat vrouwen vaker bijwerkingen hebben dan mannen. Het Erasmus MC noemt hierbij een voorbeeld uit de Verenigde Staten: bij acht van de tien geneesmiddelen die door de Food and Drug Administration tussen 1997 en 2000 van de markt werden gehaald, was sprake van meer bijwerkingen bij vrouwen.

Vooralsnog ontbreekt systematisch farmaco-epidemiologisch onderzoek naar het verschil in bijwerkingen bij mannen en vrouwen in de dagelijkse praktijk. Voor het onderzoek gaat het team van projectleider dr. Loes Visser, ziekenhuisapotheker en epidemioloog, gebruikmaken van het PHARMO Database Network. Dat bevat gegevens van ruim drie miljoen geanonimiseerde patiënten, met aflevergegevens over het geneesmiddel uit openbare apotheken, ziekenhuisopnames, huisartsgegevens en klinische laboratoriumwaarden.

Behandelrichtlijnen

De prevalentie en incidentiedichtheid van geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames bij mannen en vrouwen wordt vastgesteld met de HARM+lijst, een lijst met combinaties van geneesmiddelen en uitkomsten, die volgens een team van experts mogelijk geneesmiddelgerelateerd zijn.

Als duidelijk is om welke bijwerkingen het gaat en bij welke geneesmiddelen er man-vrouwverschillen optreden, kan volgens het Erasmus MC een vervolgstudie naar de oorzaken worden gedaan en kunnen geslachtspecifieke behandelrichtlijnen worden ontwikkeld.

Document acties

gearchiveerd onder: Vrouwen, Onderzoek, Bijwerkingen
Back to top