Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toepassing richtlijn antistolling kan beter

26-07-2017
De toepassing van richtlijnen bij trombosepreventie rondom operaties kan beter, concludeert het NIVEL, na ruim 1200 patiëntendossiers te hebben onderzocht van opnames in dertien Nederlandse ziekenhuizen. Vooral bij de preventie van trombose bij niet-chirurgische patiënten en het gebruik van antistollingsmiddelen voor en na een operatie is ruimte voor verbetering.
Toepassing richtlijn antistolling kan beter

Richtlijnen worden beter toegepast als deze via het elektronisch patiëntendossier gemakkelijk te raadplegen zijn, stellen de NIVEL-onderzoekers. Ook betere afspraken over de regie bij antistolling binnen en buiten het ziekenhuis kunnen helpen. Het is bovendien raadzaam de implementatie van de richtlijnen te blijven monitoren, aldus de onderzoekers.

Niet-chirurgische patiënten met een verhoogd risico op trombose kregen, zoals verwacht, vaker antistollingsmiddelen dan patiënten zonder verhoogd risico. Toch bleek bij 45% sprake van over- of onderbehandeling. Vier van de vijf patiënten die opgenomen waren voor een operatie kregen antistollingsmiddelen ter preventie van trombose. Dit was niet altijd in overeenstemming met de richtlijn.

Bij 65% van de patiënten die acenocoumarol of fenprocoumon als antistolling gebruikten op het moment dat zij een operatie moesten ondergaan werd de richtlijn gevolgd. Bij patiënten die directe orale anticoagulantia of acetylsalicylzuur gebruikten werden de middelen soms te vroeg voor de operatie gestaakt of hadden volgens de richtlijn helemaal niet gestopt hoeven worden.   

Document acties

Back to top