Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Snel ibuprofen werkt beter

PW31/32 - 04-08-2017
Snelwerkende ibuprofenformuleringen geven meer COX-2-remming. Shin et al. vergeleken 200 mg ibuprofen als gewone capsule (Brufen), ibuprofen arginine (Carol-F) en gesolubiliseerd ibuprofen (Advil Liqui-Gels) bij 33 mannelijke Zuid-Koreaanse vrijwilligers.
Snel ibuprofen werkt beter

Na een enkele orale dosis was de tmax respectievelijk 1,25, 0,42 en 0,50 uur (P<0,001); AUC en Cmax ontliepen elkaar weinig. De vorming van prosta­glandine E2 (als maat voor COX-2-activiteit) werd geremd met respectievelijk 11,6, 18,4 en 18,4%. [Drug Des Devel Ther. 2017;11:135-141.]

Document acties

gearchiveerd onder: Afgifte, Werkzaamheid, Ibuprofen
Back to top