Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2018

Vergoeding voor flash glucosemonitoring
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft besloten dat flash glucosemonitoring (FreeStyle Libre) met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017 wordt vergoed voor vier groepen diabetespatiënten.
Drie positieve adviezen, april 2018
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over drie handelsvergunningen.
Acht uitbreidingen indicaties, april 2018
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over acht uitbreidingen van indicaties.
Eén op de drie kan minder goed omgaan met ziekte
Ruim één op de drie Nederlanders (36%) heeft lage gezondheidsvaardigheden en kan minder goed omgaan met ziekte, wat nadelige gevolgen heeft voor hun gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna zevenhonderd leden van het NIVEL Consumentenpanel Gezondheidszorg.
Klinisch kankeronderzoek zoeken met app
Artsen kunnen voortaan eenvoudiger zien waar klinisch onderzoek naar nieuwe kankerbehandelingen wordt uitgevoerd. Met de MTB-app, een initiatief van het AMC en het Radboudumc, zijn alle oncologische trials in Nederland volledig te doorzoeken.
IVM: stop receptplicht voor erectiemiddelen
Erectiemiddelen moeten net als in Groot-Brittannië ook in ons land zonder recept bij de apotheek verkrijgbaar zijn. Dit verlaagt de drempel voor mannen om op een legale manier deze middelen te kopen. Daarvoor pleit het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).
Aangepast advies mupirocine neuszalf
Het advies om mupirocine neuszalf (Bactroban 2% Neuszalf 20 mg/g) beperkt toe te passen wegens tekort aan grondstof, is op twee punten herzien.
Ook kinderdosering Orkambi wordt vergoed
Minister Bruins van Medische Zorg heeft per 1 mei 2018 de kinderdosering lumacaftor + ivacaftor (Orkambi) opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Rolapitant in nieuw GVS-cluster
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert rolapitant (Varuby) op te nemen op bijlage 1A van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Griepvaccin voorkomt kinkhoest
Een trivalent geïnactiveerd influenzavaccin reduceert kinkhoestinfecties. Nunes et al. analyseerden Bordetella pertussis bij zwangere Zuid-Afrikaanse vrouwen die wel (1062) of niet (1054) waren gevaccineerd tegen influenza.
Adjuvans in vaccin helpt vooral kind
In een experimenteel vaccin met hiv-envelopeiwit wekt adjuvans MF59 bij kinderen een sterkere immuunrespons op dan bij volwassenen.
Hoop op hiv-remmer met meervoudige effectiviteit
Samenvoeging van meerdere farmacoforen in één molecule kan de werkzaamheid van hiv-therapie verbeteren en resistentie-vorming vertragen. De Castro en Camarasa geven een overzicht van benaderingen en zien kansen voor TLT35.
Reclame leidt niet effectief tot meer influenzavaccinaties
De graad van influenzavaccinatie neemt niet toe wanneer huisartsen posters in hun wachtruimte ophangen en folders neerleggen. Berkhout et al. probeerden het in 75 Noord-Franse praktijken, waar ze zich richtten op risicopatiënten (65+ of chronisch ziek).
Real-world data nodig voor keuze vergoeding
Gegevens uit de klinische praktijk en ervaringen van patiënten moeten meer invloed krijgen op de keuze om geneesmiddelen al dan niet te vergoeden. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Amr Makady, farmaceutisch onderzoeker en medewerker van het Zorginstituut Nederland (ZIN).
Opwijrda-prijs 2017 voor praktijk van farmacogenetica
De Opwijrda-prijs 2017 is toegekend aan ziekenhuisapotheker in opleiding Mirjam Simoons. De prijs werd vanmiddag uitgereikt tijdens het PRISMA-symposium voor farmaceutisch praktijkonderzoek in Amersfoort.
Aanpassingen productinformatie, april 2018
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Necrose na aspiratie ijzersulfaat
In de productinformatie van ijzersulfaattabletten wordt de informatie over het risico op bronchiale necrose na aspiratie geharmoniseerd.
Jong opioïde, dan lang opioïde
Amerikaanse adolescenten met psychische problemen die opioïden krijgen voorgeschreven, lopen een aanzienlijke kans die lang te blijven slikken.
SSRI in utero beïnvloedt brein
Blootstelling van ongeboren kinderen aan SSRI’s beïnvloedt de ontwikkeling van hersenstructuren die betrokken zijn bij emotionele processen.
Kinderen jong medicatie: vaker allergie
Bij kinderen die in hun eerste halve levensjaar maagzuurremmers of antibiotica krijgen, neemt de kans op allergische ziekten toe, blijkt uit retrospectief cohortonderzoek onder 792.130 kinderen.
Bruins gaat dure geneesmiddelen kritischer bekijken
Nieuwe geneesmiddelen die meer dan € 50.000 per behandeling per jaar of in totaal meer dan € 40 miljoen per jaar kosten komen vanaf nu standaard in aanmerking voor ‘de sluis’. Hierdoor krijgt minister Bruno Bruins van Medische Zorg de mogelijkheid eerst met de fabrikant te onderhandelen over de prijs voordat het dure geneesmiddel wordt vergoed uit het basispakket.
Jeugd soms jarenlang aan antipsychotica
Een op de acht jeugdige antipsychoticagebruikers in Nederland continueert het gebruik gedurende minstens vier jaar. Een grote meerderheid kan volstaan met relatief kortdurende therapie: mediaan 6,0 maanden.
Atezolizumab van sluis naar basispakket
Atezolizumab (Tecentriq) wordt vanaf 1 juni 2018 vergoed uit het basispakket.
Vergoeding eculizumab lager en langer
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met de leverancier van eculizumab (Soliris) een akkoord bereikt over een prijsverlaging. Op basis hiervan heeft de minister besloten de vergoeding voort te zetten tot in ieder geval eind 2020.
IGJ: beveiliging eHealth moet beter
Veel zorginstellingen hebben een duidelijke visie op eHealth, maar vinden het nog moeilijk die in praktijk te brengen. Ook is de beveiliging van de informatie vaak niet op orde. Dat blijkt uit bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Alternatieven voor ascorbinezuur en amoxicilline langer toegestaan
De tijdelijke toestemming om alternatieven af te leveren voor ascorbinezuur en amoxicilline, is verlengd.
Kans op leverschade minimaliseren bij gebruik ulipristal
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) komt met nieuwe aanbevelingen voor het gebruik van ulipristalacetaat (Esmya) bij uterusmyomen vanwege het risico op ernstige leverschade.
Baby met open rug mogelijk door dolutegravir
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) adviseert om dolutegravir niet voor te schrijven aan vrouwen met hiv die zwanger willen worden. Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten effectieve anticonceptie gebruiken als ze deze hiv-remmer slikken.
Alternatieven disulfiram tijdelijk toegestaan
Vanwege tekorten van disulfiram (Refusal en Antabus) is het tijdelijk toegestaan aan artsen alternatieven af te leveren uit Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten.
Houdbaarheid technetium Tc-99m tilmanocept tijdelijk verlengd
Vanaf juni 2018 is er tijdelijk geen nieuwe aanvoer van technetium Tc-99m tilmanocept (Lymphoseek). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft ingestemd met een verlenging van de houdbaarheidstermijn van de enige nog beschikbare batch, tot en met 30 september 2018.
Geen azitromycine off-label na stamceltransplantatie
Patiënten die azitromycine kregen na een (hematopoëtische) stamceltransplantatie hebben een verhoogd risico op terugkeer van kwaadaardige bloedcellen en in sommige gevallen zelfs overlijden. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen om het middel niet off-label voor te schrijven aan deze patiënten.
Nieuwe vormen van kanker bij denosumab
Bij patiënten met uitgezaaide botkanker of een reusceltumor van het bot die worden behandeld met denosumab (Xgeva) is het risico op nieuwe tumorvorming groter dan bij zoledroninezuur.
Minder psychofarmaca voorgeschreven in gehandicaptenzorg
In de zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking kijken de meeste zorgverleners kritisch naar het gebruik van psychofarmaca en dringen dat gebruik waar mogelijk terug. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op basis van een onderzoek bij veertig grote en kleine instellingen.
Herschikking dimethylfumaraat en teriflunomide in GVS
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert dimethylfumaraat (Skilarence) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) op bijlage 1A in een nieuw te vormen cluster met Tecfidera (eveneens dimethylfumaraat) voor toepassing bij plaque-psoriasis.
Recall Accu-Chek teststrips
De glucoseteststrips Accu-Chek Aviva en Accu-Chek Performa worden teruggeroepen op patiëntniveau.
Bewaring medicatie vaak in orde, koeling meestal niet
De meeste Nederlandse 65-plussers houden zich aan de aanbevelingen voor het bewaren van receptgeneesmiddelen. Van de middelen die gekoeld bewaard horen te worden, werd echter 53% buiten de koelkast aangetroffen.
Nieuwe nier: bepaling dosis voriconazol
Na niertransplantatie voldoet 2dd 150 mg intraveneus of 2dd 250 mg oraal voriconazol voor poor metabo-lizers.
Vrouwen tellen heus mee in onderzoek
Vrouwen zijn niet ondervertegenwoordigd in klinisch geneesmiddelenonderzoek.
Slimmere synthese maakt Z-endoxifen goedkoper
Een nieuwe syntheseroute maakt de productie van Z-endoxifen veel goedkoper.
Bruins onderzoekt substitueren en medische noodzaak
Over het wisselen van geneesmiddelen en de uitvoering van medische noodzaak gaat minister Bruno Bruins van Medische Zorg in gesprek met voorschrijvers, apothekers en zorgverzekeraars. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in reactie op het rapport ‘Wisselen van medicijnen’.
Meldingen schilfering metronidazolgel van Metrosa
Na het opbrengen kan de metronidazolgel van het merk Metrosa gaan schilferen. Dat blijkt uit drie meldingen die het Bijwerkingencentrum Lareb afgelopen jaar heeft ontvangen.
Fonds van ruim € 100 miljoen voor veelbelovende zorg
Veelbelovende handelingen, medische technologie en geneesmiddelen sneller beschikbaar voor de patiënt. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg stelt een fonds beschikbaar van € 105 miljoen voor ontwikkelaars van nieuwe zorgideeën en voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
CBS: zorguitgaven stijgen met 2,1%
Vorig jaar werd € 97,5 miljard uitgegeven aan zorg, € 2,0 miljard meer dan in 2016. De zorguitgaven namen met 2,1% minder snel toe dan de economie, die groeide met 4,3%. Uitgaven aan geneesmiddelen stegen met 0,4%. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.
Nieuwe infrastructuur gezondheidsonderzoek
Voor een betere samenwerking en het combineren van data hebben Nederlandse onderzoeksorganisaties een nieuwe nationale infrastructuur voor gezondheidsonderzoek ontwikkeld: het Health-RI-initiatief.
Big data voorspellen afweerreactie tegen infecties
Door genetische en niet-genetische informatie te verwerken in een rekenmodel kunnen onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Radboudumc voorspellen of proefpersonen een adequate afweerreactie ontwikkelen tegen bepaalde infecties.
ACM: consument ervaart minder keuze tussen polissen
Consumenten hebben geen positief beeld van de mogelijkheden om te kiezen voor een passende zorgpolis en of dat lonend is. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Zorgmonitor, op basis van een steekproef onder ruim 1500 consumenten.
‘Onvoldoende bewijs voor effect cannabis’
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) adviseert zijn leden om medicinale cannabis alleen te overwegen bij patiënten in de palliatieve fase. In alle andere gevallen raadt het NHG af cannabis voor te schrijven. Dat staat in het NHG-Standpunt Cannabis dat vorige week is gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap.
NHG scherpt advies rondom opioïden aan
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) pleit voor terughoudendheid bij het voorschrijven van opioïden, vanwege de bijwerkingen en het verhoogde risico op overmatig gebruik door gewenning en afhankelijkheid. De NHG-standaard Pijn is daarom op dit punt – stap 4 van de pijn-ladder – herzien.
CBG: melding defecte injectieflacons Vectibix
Bij de injectieflacons van het kankergeneesmiddel Vecitbix (panitumamab) komen de elastomeren dop en het aluminium seal los nadat de plastic flip-off-dop is verwijderd. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
NZa: nieuw regels voor vergoeding leefstijlcoaching
Om leefstijlcoaching in rekening te kunnen brengen voor patiënten met overgewicht en obesitas heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regels ontwikkeld.
IGJ: patiënt loopt risico in particuliere kliniek
Particuliere klinieken volgen de richtlijnen voor infectiepreventie en het operatieve proces onvoldoende. Hierdoor kan gezondheidsschade ontstaan en wordt de verspreiding van micro-organismen onvoldoende tegengegaan. Dat blijkt uit een toetsing van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ).
€ 435 miljoen extra voor wijkverpleging
Voor de periode 2019-2022 komt € 435 miljoen extra beschikbaar voor de wijkverpleging. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) samen met de partijen in de wijkverpleging, vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging.
Ziekenhuisapotheker Jan-Willem Alffenaar ontvangt Award Bill Gates
Ziekenhuisapotheker Jan-Willem Alffenaar heeft $ 100.000 ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation. Met deze Grand Challenge Award gaat hij twee eenvoudige tests ontwikkelen om de concentratie tuberculosemiddelen te meten bij patiënten in ontwikkelingslanden.
CBG introduceert envelop met witte hand
Naast de oranje hand envelop (OHE), voor bijzonder belangrijke of urgente Direct Health Care Professional Communications (DHPC’s), introduceert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de witte hand envelop (WHE).
Smartphone het nieuwe ‘vaatdoekje’ in de zorg
Smartphones en tablets in de zorg zijn een grote bron van bacteriën: een derde van de verpleegkundigen en verzorgenden maakt de telefoon nooit of hooguit enkele keren per jaar schoon. Dat blijkt uit een peiling onder 1500 leden van de beroepsverenging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).
Vijfvoudige inhalatiedosis helpt niet tegen astma-aanval
Een vijfvoudige inhalatiedosis fluticason bij vroege signalen van een astma-aanval doet het aantal exacerbaties niet afnemen maar kan de lengtegroei remmen.
Mannitol soms gunstig bij CF
Er is zwak bewijsmateriaal van matige kwaliteit dat zes maanden mannitol-inhalatie gunstig uitpakt voor sommige longparameters bij cystische fibrose.
Farmacokinetiek hydrocortison bij kinderen
Hydrocortisonblootstelling bij bijnierinsufficiënte kinderen tot 20 kg is te voorspellen met een tweecompartimentenmodel met verzadigbare absorptie en constante endogene cortisolspiegel (15,5 nmol/L).
Groeihormoontekort: wekelijks somapacitan
Wekelijkse subcutane toediening van het groeihormoonsubstituut somapacitan voldoet net zo goed als dagelijks somatropine. Er worden stabiele spiegels bereikt van insulineachtige groeifactor-1 (IGF-1), de bijwerkingen zijn draaglijk en het gemak wordt gewaardeerd.
Toename aantal meldingen zorgfraude
Het aantal meldingen van mogelijke zorgfraude is in een jaar tijd met ruim 50% gestegen: van 446 in 2016 naar 675 vorig jaar. Met name het aantal meldingen over fraude in de wijkverpleging en fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) is in 2017 fors toegenomen. Dat blijkt uit een rapportage van het Informatie Knooppunt Zorg (IKZ).
CHMP adviseert positief over acht handelsvergunningen
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over een handelsvergunning voor erenumab (Aimovig), een monoklonaal antilichaam dat werkt tegen het calcitonine-gen-gerelateerde neuropeptide (CGRP).
Beperking voor pembrolizumab en atezolizumab
Nieuwe onderzoeksgegevens laten zien dat de geneesmiddelen pembrolizumab (Keytruda) en atezolizumab (Tecentriq) bij patiënten met een laag gehalte van het PD-L1-eiwit misschien niet zo goed werken als chemotherapie.
Uitbreidingen indicaties voor brivaracetam, ataluren en tofacitinib
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) beveelt uitbreidingen van de indicaties van drie geneesmiddelen aan.
Alternatieven voor chloordiazepoxide tijdelijk toegestaan
In verband met een tekort van chloordiazepoxide-tabletten 5 mg, 10 mg en 25 mg mogen fabrikanten, groothandelaren en apothekers tijdelijk alternatieven uit andere EU-lidstaten afleveren aan artsen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
VZA: verhoog loon voor medewerkers apotheek
De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) adviseert haar leden om de lonen van apotheekmedewerkers vallend onder de Cao apotheken eenzijdig structureel te verhogen met 1,5% per 1 juli 2018.
Medicatie niet altijd nodig om hart- en vaatziekten te voorkomen
Patiënten met een kleine kans op het krijgen van hart- en vaatziekten slikken nu vaak medicatie om deze ziekten te voorkomen. Onder begeleiding van een huisarts kunnen zij daar veilig mee stoppen, blijkt uit onderzoek van Clara Luymes, meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Bruins wil uitgavengroei medicijnen stoppen
Door lagere prijzen, scherper inkopen en beter te kijken naar de vergoeding van geneesmiddelen hoopt minister Bruno Bruins van Medische Zorg vanaf 2022 per jaar € 467 miljoen te besparen. Ook verwacht de minister dat apothekers met bereidingen “forse kostenbesparingen” kunnen realiseren.
€ 340 miljoen voor zelfstandig thuiswonen
Het programma Langer Thuis moet het mogelijk maken voor ouderen om langer zelfstandig thuis een fijn en zinvol leven te leiden. Het kabinet investeert de komende jaren ruim € 340 miljoen in dit programma.
CBG: let op dagdosering Lynparza
Bij vrouwen met eierstokkanker die olaparib (Lynparza) gebruiken, kunnen fouten in de dagdosering optreden. Dat komt omdat de aanbevolen dosering bij de capsules of tabletten verschillend is, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Bijwerkingen na vaccinaties RVP
Bijwerkingencentrum Lareb ontving vorig jaar 1383 meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Naar aanleiding van de meldingen zijn geen nieuwe of verontrustende bijwerkingen gevonden.
Patiënt met laag opleidingsniveau vaker naar huisartsenpost
Patiënten met een laag opleidingsniveau gaan vaker naar de huisartsenpost dan patiënten met een hoog opleidingsniveau. Gezondheidsvaardigheden lijken daarbij een deel van het verschil te verklaren. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.
Alternatieven voor oogzalf aciclovir toegestaan
In verband met een tekort van aciclovir-oogzalf mogen fabrikanten, groothandelaren en apothekers tijdelijk alternatieven uit andere EU-lidstaten afleveren aan artsen, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Patiëntenfolders NHG verdwijnen
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) stopt met het herzien van de NHG-patiëntenfolders. Voor informatie tijdens en na het consult bij de huisarts kunnen patienten terecht op de NHG-website Thuisarts.nl.
Onderzoek naar digitale veiligheid ziekenhuizen
Ziekenhuizen en hun ketenpartners moeten verstoring, uitval en misbruik van ICT proberen te voorkomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoeken of ziekenhuizen ook voldoende maatregelen nemen om de patiëntveiligheid te waarborgen.
Beter onderzoek naar zelfredzaamheid
Wetenschappelijk onderzoek naar effectieve interventies om ouderen langer thuis te laten wonen heeft weinig significante uitkomsten opgeleverd en is te veel gericht op medische interventies, concludeert de Gezondheidsraad. Dat geldt zowel voor internationaal onderzoek als onderzoek binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), dat in 2008 is opgezet om de zorg voor thuiswonende ouderen te verbeteren en de wetenschappelijke onderbouwing ervan te versterken.
Heronderzoek eteplirsen en metamizol
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) gaat het negatieve advies over een handelsvergunning voor eteplirsen (Exondys 51) heronderzoeken op verzoek van de aanvrager. Exondys 51 was bestemd voor de behandeling van de ziekte van Duchenne.
Herbeoordeling fluoxetine en minocycline
Voor de geneesmiddelen fluoxetine en minocycline is de Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) herbeoordelingsprocedures gestart.
NZa verruimt mogelijkheden declareren eHealth
Om zorgverleners en zorgverzekeraars de mogelijkheid te bieden digitale consulten, telemonitoring van patiënten of farmaceutische zorg via het beeldscherm te declareren, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regels voor eHealth verruimd.
Aanzienlijke daling aantal HPV-vaccinaties
Het aantal jonge meisjes dat zich laat vaccineren tegen baarmoederhalskanker is met 8% aanzienlijk gedaald: van 53,4% naar 45,5% in 2017. Dat blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Ierland nieuwe deelnemer inkoopcollectief medicijnen
Ierland heeft zich als vijfde land aangesloten bij de Beneluxa, een initiatief om geneesmiddelen betaalbaar en duurzaam in te kunnen kopen. Het land tekende hiervoor vorige week een overeenkomst met Nederland, Oostenrijk, België en Luxemburg.
Eerste ziekenhuizen ontvangen digitaal medicatieoverzicht
HagaZiekenhuis in Den Haag, Reinier de Graaf in Delft en Voorburg en LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer zijn de eerste ziekenhuizen die een digitaal actueel medicatieoverzicht ontvangen vanuit de openbare apotheek en dit met de patiënt verifiëren.
Voortrekkersrol dermatologie bij precision medicine
De dermatologie kan een voortrekkersrol vervullen in de ontwikkeling van een doelgerichte, op de patiënt toegesneden therapie. “De huid is namelijk het meest zichtbaar”, zegt prof. Peter van de Kerkhof. “Met precision medicine is een duurzame controle mogelijk van onder meer psoriasis.”
Vrouw aangehouden voor dreigen met wapen in apotheek
In het Limburgse Hoensbroek is dinsdagochtend een vrouw aangehouden die in een apotheek in de Kouvenderstraat had gedreigd met een vuurwapen. Dat meldt de Limburgse politie.
PRAC gaat chinolonen herbeoordelen
De herbeoordeling van chinolonen, voor oraal gebruik, injectie of inhalatie, startte in februari 2017.
Fenytoïne kan ontwikkeling ongeboren kind schaden
Werknemers in de farmaceutische industrie, apotheken of ziekenhuizen die tijdens hun werk in aanraking komen met fenytoïne kunnen daar nadelige gevolgen van ondervinden. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag gepubliceerd advies.
Drogisterijen maken bezwaar bij IGJ over Albert Heijn
Het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd (IGJ) op de verkoop van UAD-geneesmiddelen door Albert Heijn is volgens het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) onvoldoende. Het CBD heeft hiertegen formeel bezwaar aangetekend en verzoekt de Inspectie alsnog handhavend op te treden.
Nieuwe website voor zwangere vrouwen
Op de nieuwe website Allesoverzwanger.nl kunnen vrouwen die zwanger zijn of het willen worden informatie vinden over zwangerschap en geboorte. De website is een initiatief van het College Perinatale Zorg (CPZ), samen met patiëntenorganisaties en zorgverleners.
ACM onderzoekt concurrentie markt reumageneesmiddelen
Omdat de prijzen van TNF-alfaremmers hoog lijken te blijven, ondanks de verschillende beschikbare alternatieven, start de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een onderzoek naar mogelijke misstanden in de concurrentie op deze markt.
Nieuwe behandeling hepatitis C in basispakket
Na prijsonderhandelingen met de fabrikant heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg besloten Vosevi, een geneesmiddel tegen hepatitis C, te vergoeden vanuit de basisverzekering.
€ 12,5 miljoen voor geneesmiddel uit slangengif
Voor de verdere ontwikkeling van een geneesmiddel dat is geïnspireerd op de werking van slangengif en een bloeding kan stoppen, heeft het Nederlandse biotechbedrijf VarmX € 12,5 miljoen opgehaald.
Video’s tegen nepnieuws over medicatie
In de strijd tegen misleidende informatie over geneesmiddelen gaat het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) korte video’s verspreiden waarin bepaalde claims tegen het licht worden gehouden.
Handelsvergunningen diergeneesmiddelen, juli 2018
De Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) adviseert positief over een handelsvergunning voor het eerste, op stamcellen gebaseerde veterinaire geneesmiddel Arti-Cell Forte.
CBG: let op bij omzetting Spiriva naar Tiotrus
Het CBG adviseert apothekers bij omzetting van het tiotropium COPD-middel Spiriva 18 mcg capsules naar Tiotrus 10 mcg capsules patiënten goed te begeleiden en te informeren. Beide geneesmiddelen werken hetzelfde, maar zien er anders uit en worden met een andere inhalator toegediend.
Hiv-medicatie darunavir en cobicistat niet samen
Gecombineerd gebruik van hiv-medicatie darunavir en cobicistat werkt bij zwangere vrouwen in het tweede en derde trimester minder goed. Zij lopen een groot risico dat het hiv-virus niet goed onderdrukt blijft. Het ongeboren kindje kan daardoor besmet raken met het hiv-virus. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen vrouwen die zwanger zijn niet te behandelen met de combinatiemiddelen Symtuza en Rezolsta of Prezista samen met Tybost.
Betrek patiënten beter bij behandeling met biological
Patiënten vinden dat de gezamenlijke besluitvorming over de behandeling met een biological beter kan. Ook willen ze beter geïnformeerd worden bij het omzetten naar een biosimilar. Patiënten zijn wel positief over hun biological of biosimilar. Dat blijkt uit twee onderzoeken van het NIVEL onder 1171 patiënten.
Aantal tuchtklachten over zorgverleners stabiel
Het totaal aantal ingekomen tuchtklachten voor alle zorgspecialismen is van 2013 tot 2017 ongeveer stabiel: tussen 1575 en 1676 klachten op 350.000 BIG-geregistreerde zorgverleners. Dat blijkt uit het jaarverslag van de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg.
Rob van Marum benoemd tot nieuw lid van het CBG
Rob van Marum is vorige week beëdigd als nieuw lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Hij is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangesteld voor een periode van vier jaar.
Bruins inventariseert mogelijkheden cannabisonderzoek
Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) gaat samen met diverse patiëntenorganisaties en ZonMW inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor onderzoek naar medicinale cannabis. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport aan de Tweede Kamer.
Eerste Kamer stemt in met beroepsverbod door tuchtrechter
Bij ernstig gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter voortaan een BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod opleggen. Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel hierover van minister Bruno Bruins van Medische Zorg.
Zilveren Kruis beloont apotheker voor gebruik animatievideo’s
Zilveren Kruis geeft apothekers vanaf 2019 een opslag op het basistarief als zij de Kijksluiter, een bibliotheek met animatievideo’s over geneesmiddelen, gebruiken in aanvulling op het begeleidingsgesprek bij de eerste uitgifte.
Back to top