Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2018

Radar niet vervolgd voor valse recepten
De verdachten van het vals opmaken van doktersrecepten voor het programma Radar worden niet vervolgd. Hoewel het strafbare feiten betreft, vindt het Openbaar Ministerie (OM) het maatschappelijk en journalistiek belang zwaarder wegen.
Cannabis blijft voor rekening van patiënt
Voor de effectiviteit van medicinale cannabis is nog steeds onvoldoende bewijs, concludeert het Zorginstituut Nederland. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg ziet daarom geen reden cannabisproducten op te nemen in het basispakket, schrijft hij aan de Tweede Kamer.
‘Beperkte preferentie goed tegen tekorten’
Geneesmiddeltekorten komen relatief vaker voor bij door zorgverzekeraars preferent aangewezen geneesmiddelen. Daarom moet een beperkte lijst met preferente geneesmiddelen worden ingevoerd. Dat concludeert adviesbureau Berenschot.
Informed consent ontbreekt vaak bij postmarketingstudie
Informed consent is geen regel bij postmarketingonderzoek (PMS), concluderen Urushihara et al. uit een webenquête onder 1819 Japanse ziekenhuizen.
Niet meer maagbloedingen na afschaffen vergoeding
Het afschaffen van de vergoeding voor kortdurend gebruik van maagzuurremmers heeft niet geleid tot minder gebruik of meer maagbloedingen. Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL.
CBG schorst Gastilox en Rilies
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft handelsvergunningen voor Gastilox (algeldraat) en voor Rilies (ketoprofen) geschorst.
Aanpassingen productinformatie, februari 2018
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Progesterontest hoort niet thuis bij huisarts
Bij vrouwen met primaire amenorroe – ze zijn ouder dan 16 jaar en een eerste menstruatie heeft nog niet plaatsgevonden – voert de huisarts voortaan geen progesteronbelastingstest meer uit. De waarde van deze diagnostische test in de huisartsenpraktijk is onvoldoende duidelijk, zo stelt het Nederlands Huisartsen Genootschap in de onlangs gewijzigde NHG-Standaard Amenorroe.
Vergoeding Fampyra stopt
Uit een herbeoordeling van fampridine (Fampyra) concludeert het Zorginstituut Nederland (ZIN) dat dit middel voor behandeling van multiple sclerose geen plaats verdient in het basispakket.
Alternatieven voor imipramine toegestaan
Wegens tekorten van imipramine tabletten 10 mg en 25 mg is het tijdelijk toegestaan alternatieven uit andere EU-lidstaten af te leveren aan artsen.
Lagere zorgkosten door zorgprogramma BENU
Verbetering van het medicijngebruik door apothekers kan de samenleving in potentie ruim € 300 miljoen aan besparingen opleveren. Dat blijkt volgens BENU Apotheek uit ervaringen met het zorgprogramma Medicijnmonitor in 200 apotheken.
Tekorten geneesmiddelen opnieuw gestegen
Het aantal geneesmiddelentekorten is in 2017 gestegen tot 732, tegenover 710 in 2016. Sinds 2010 lopen de tekorten steeds verder op. Dat meldt KNMP Farmanco, de website voor geneesmiddelentekorten.
Papierloze bijsluiter gelanceerd
Bij de hoestpastilles van BronPharma is de papieren bijsluiter vervangen door een QR-code op het doosje en de blister. Consumenten ontvangen de bijsluiter digitaal als pdf of kunnen de ingesproken bijsluiter laten voorlezen.
Veiligheidsmaatregelen radium-223, daclizumab en (fluor)chinolonen
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) neemt stappen om het gebruik van radium Ra-223 dichloride en daclizumab te beperken. Er komt een hoorzitting over bijwerkingen van (fluor)chinolonen.
Productie van disulfiram gestaakt
De producent van disulfiram is gestopt, zodat er geen grondstof meer is voor de productie van Refusal en Antabus. Het is onbekend hoe lang het tekort zal duren.
Pleinvue geschikt voor GVS
Het Zorginstituut Nederland adviseert Pleinvue op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) op bijlage 1A.
Registratie diergeneesmiddelen, maart 2018
De Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) adviseert positief over een nieuw combinatieproduct en uitbreiding van een indicatie.
Toezicht reclame voor medicatie is solide
Wetgeving en zelfregulering bij reclame voor receptplichtige geneesmiddelen gericht op voorschrijvers en apothekers zijn functioneel en solide. Dat concludeert Mirjam de Bruin in haar promotieonderzoek.
Patiënt beheert vanaf volgend jaar zelf medische gegevens
Vanaf volgend jaar kunnen patiënten hun medische gegevens zelf beheren in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Minister Bruno Bruins van Medisch Zorg en Sport stelt daarvoor € 3 miljoen beschikbaar, meldt hij deze week in de Volkskrant.
Effect nusinersen significant bij spinale musculaire atrofie
Bij kinderen die na de leeftijd van 6 maanden last krijgen van spinale musculaire atrofie, geeft nusinersen een significante motorische verbetering.
'Weekend vrij' bij hiv bespaart lasten
Antiretrovirale therapie in cycli van 5 dagen slikken en 2 dagen niet bespaart kosten.
Intraveneus paracetamol: 90% minder kosten
In een Amerikaans medisch centrum kon een interprofessioneel initiatief de kosten van intraveneus paracetamol met 90% terugdringen.
IC-medicatie veiliger bij lagere kosten
Medicatiereconciliatie op intensivecare-units (ICU’s) vergroot de medicatieveiligheid en is kosteneffectief. Dat blijkt uit een prospectief onderzoek van Bosma et al. onder patiënten die minstens 24 uur verbleven in twee Nederlandse ICU’s en die minstens één geneesmiddel chronisch gebruikten.
Bruins: proefdiervrije modellen nodig voor onderzoek
Dierproeven hebben onvoldoende voorspellende waarde voor de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport wil daarom de huidige ontwikkelmodellen van geneesmiddelen heroverwegen.
CBG: toename tekort antibiotica is zorgelijk
Door het toenemend tekort aan smalspectrum antibiotica krijgen patiënten steeds vaker breedspectrum antibiotica, die het risico op resistentie vergroten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maakt zich zorgen over deze ontwikkeling.
Fampyra gratis voor huidige gebruikers
Biogen stelt Fampyra (fampridine) tot eind 2018 gratis beschikbaar voor patiënten die het nu al gebruiken.
Nieuwe variant van het griepvirus gevonden
In een huisartsenpraktijk in Nederland is een bijzonder griepvirus ontdekt: een variant van influenza A(H1N2). De patiënt was niet ernstig ziek en is weer hersteld en er zijn geen andere patiënten gevonden met het virus, meldt NIVEL.
Antiviraal middel alleen bij gordelroos in gezicht
Het beleid bij gordelroos is in de acute fase gericht op pijnbestrijding, volgens de NHG-Standaard Pijn. Postherpetische neuralgie is niet te voorkomen met antivirale middelen. Dat staat in de nieuwe, vorige week gepubliceerde NHG-Behandelrichtlijn Gordelroos, die de Farmacotherapeutische richtlijn Herpes Zoster vervangt.
CBG: oplossing voor bijna alle gemelde medicijntekorten
Vorig jaar hebben bedrijven bijna vierhonderd meldingen gemaakt van leveringsproblemen met medicijnen. In slechts een enkel geval is het niet gelukt een alternatief te vinden voor de patiënt. Dat blijkt uit de jaarrapportage van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten, van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Vier positieve adviezen, maart 2018
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over vier handelsvergunningen.
Drie uitbreidingen indicaties, maart 2018
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over drie uitbreidingen van indicaties.
Herbeoordelingen, maart 2018
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een herbeoordeling afgerond en drie herbeoordelingen gestart.
Zes uitbreidingen indicaties, februari 2018
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zes uitbreidingen van indicaties.
Langer QT door gebruik quetiapine
Quetiapine met vertraagde afgifte verlengt het QTc-interval en verhoogt de hartslag, in tegenstelling tot aripiprazol.
QT-verlengende medicijnen onverantwoord voorgeschreven
Bij de helft van de 80-plussers met geneesmiddelgeïnduceerde torsade de pointes waren QT-verlengende geneesmiddelen onverantwoord voorgeschreven.
Geen invloed ondansetron op QT van kind
Intraveneus ondansetron heeft geen invloed op het QTc-interval bij kinderen.
Afbouw psychofarmaca beter voor verpleeghuispatiënt
Vermindering van antipsychoticagebruik in verpleeghuizen heeft een gunstig effect op psychologische kenmerken en gedragskenmerken; de meeste onderzoeken rapporteren een lichte maar aanhoudende verbetering. Afnemend benzodiazepine-gebruik zorgt voor betere scores op emotionele aspecten.
Risico op fouten in apotheek Jacofarma
In central filling-apotheek Jacofarma in Barendrecht bestaat een risico op fouten bij het verpakken omdat de apotheek op veel punten niet voldoet aan de norm. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) legt de apotheek daarom een aanwijzing op.
Oncolytica doelwit voor vervalsers
Oncolytica blijken een interessant doelwit voor vervalsers die geneesmiddelen namaken. Het probleem lijkt niet groot, maar vervalste geneesmiddelen zijn vooral in de klinische praktijk moeilijk te herkennen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.
Hanny van Lakwijk-Najoan overleden
Hanny van Lakwijk-Najoan is 26 maart 2018 op 88-jarige leeftijd overleden. Zij was lid van het hoofdbestuur van de KNMP in de jaren 1979-1985.
Kinderen met ADHD leren niet beter met medicatie
Methylfenidaat zorgt slechts voor een geringe verbetering van de schoolprestaties bij kinderen met ADHD. Dat concluderen klinisch neuropsychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam na analyse van 37 jaar onderzoek. De resultaten zijn gepubliceerd in European Child & Adolescent Psychiatry.
Gezondheidsraad wil verstrekking PrEP
De Gezondheidsraad adviseert pre-expositieprofylaxe (PrEP; emtricitabine + tenofovir) ter preventie van hiv-infectie te verstrekken aan de groep met het hoogste risico, namelijk mannen die seks hebben met mannen met hoogrisicogedrag.
Acht kandidaten voor pakketsluis
Acht geneesmiddelen zijn in de tweede helft van 2018 kandidaat voor de ‘pakketsluis’.
Influenzavaccin 2018/2019
Het European Medicines Agency adviseert voor de griepvaccinatie in het seizoen 2018/2019 een trivalent vaccin met de volgende samenstelling:
Toekomst: patiënt kiest 'huisapotheek'
Een patiëntgebonden bekostiging kan de zorgfunctie van apothekers versterken. Daarbij schrijft de patiënt zich in bij een ‘huisapotheek’, die een inschrijftarief ontvangt als vergoeding voor de farmaceutische zorg. Dat concludeert het adviesbureau SiRM.
Clopidogrel gelijkwaardig aan acetylsalicylzuur + dipyridamol
Als onderhoudstherapie na een TIA of herseninfarct zonder cardiale emboliebron, is monotherapie met clopidogrel voortaan gelijkwaardig aan de combinatie acetylsalicylzuur + dipyridamol. Dat stelt het Nederlands Huisartsen Genootschap in de gedeeltelijk herziene NHG-Standaard Beroerte, die vandaag is gepubliceerd op zijn website. Beide therapieën lijken even effectief.
AMC bereidt zelf medicijn stofwisselingsziekte
Het Academisch Medisch Centrum (AMC) gaat zelf chenodeoxycholzuur (CDCA) bereiden voor patiënten met de zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte cerebrotendineuze xanthomatose (CTX). Hiermee wil het ziekenhuis de zorg voor ongeveer vijftig patiënten blijven garanderen.
NIVEL: zorg apotheek vaak nog onbekend
Apotheken bieden een veelheid aan zorg en diensten aan, maar een groot deel van de patiënten is daarvan niet goed op de hoogte. Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL, schrijft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer.
Europese Commissie: cranberry geen medisch hulpmiddel
Producten op basis van cranberry’s om blaasontsteking te voorkomen of te behandelen vallen volgens de Europese Commissie niet onder de definitie van medische hulpmiddelen.
Eindbod werkgevers Cao Apotheken afgewezen
Het eindbod voor een Cao Apotheken, voor medewerkers in de apotheek, van de werkgeversorganisaties is door FNV en CNV afgewezen. De vakbonden gaan in overleg met hun achterbannen of zij eventueel acties zullen ondernemen.
Effectieve behandeling hypertensie in barbershops
Speciaal getrainde apothekers zijn in staat tot effectieve behandeling van hypertensieve klanten van barbershops voor zwarte Amerikanen (waar informele gezondheidszorg wordt gegeven).
Patiënten bereid tot uitsluipen opioïden
Veel patiënten in een pijnkliniek zijn bereid opioïden uit te sluipen.
Kwart thuiszorgpatiënten: buitensporige polyfarmacie
Polyfarmacie (5-9 middelen) komt voor bij 39% van de thuiszorgpatiënten en excessieve polyfarmacie (≥10 middelen) bij nog eens 23%.
Therapieontrouw groot bij astma/COPD-patiënten
Bijna één op de vier mensen met COPD (24%) en één op de drie mensen met astma (36%) neemt zijn medicijnen niet zoals voorgeschreven. Veel van deze patiënten hebben ook behoefte aan extra hulp bij het gebruik van hun medicatie. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL in opdracht van het Longfonds.
Alarm: nijpend tekort aan ziekenhuisstages
De farmacieopleidingen in Utrecht, Groningen en Leiden kampen met een ernstig tekort aan stages in het ziekenhuis. In een oproep aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) pleiten de opleidingen voor meer participatie van de ziekenhuizen.
Meer apothekers nodig door stijging zorgvraag
Om in de komende jaren te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar farmaceutische zorg moet het aantal farmaciestudenten omhoog, anders dreigt een tekort aan apothekers. Dat concludeert de KNMP op basis van onderzoek door het Capaciteitsorgaan.
Interactief onderwijs helpt farmaciestudent
Interacties van studenten farmacie onderling en met hun opleiders is goed voor de studieresultaten. Bovendien hebben de studenten een positieve indruk van interactieve onderwijsvormen, blijkt uit enkele Amerikaanse onderzoeken.
Rijk koopt gebouw Spark voor EMA
Met het oog op de vestiging van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) in Amsterdam, heeft het rijk voor € 42,8 miljoen het Spark-gebouw gekocht. Aanvankelijk zou het rijk het gebouw tien jaar huren, maar kopen blijkt voordeliger.
Tijdelijk tekort schildkliermedicijn Levothyroxinenatrium Teva
Door problemen met de kwaliteit is het schildkliermedicijn Levothyroxinenatrium Teva tijdelijk niet leverbaar. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Radio-embolisatie met holmium-166 soms vergoed
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) is van mening dat radio-embolisatie met holmium-166 (QuiremSpheres) in het basispakket past als behandeling van leverdominante, niet-resectabele colorectale levermetastasen in de salvage-setting.
Belimumab kan over naar basispakket
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) vindt dat subcutaan of intraveneus belimumab (Benlysta) voortaan uit het basispakket kan worden vergoed.
Onderzoek naar doseringsfouten methotrexaat
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) gaat zich verdiepen in doseringsfouten bij methotrexaat.
Zuinig zijn met mupirocine neuszalf
Mupirocine neuszalf (Bactroban 2% Neuszalf 20 mg/g) is vanaf juni 2018 tot september 2018 niet leverbaar wegens beperkte beschikbaarheid van de grondstof.
Grote toename patiënten met ziekte van Lyme
Vorig jaar hebben 27.000 mensen de ziekte van Lyme gekregen, in 2014 waren dit er nog 25.000. Dat blijkt uit een peiling van het RIVM. Met deze toename is het aantal patiënten dat jaarlijks deze ziekte oploopt in de afgelopen twintig jaar ruim verviervoudigd.
Reclame BeezMax-crème is oneerlijk en misleidend
BeezMax-crème, voor aandoeningen van gewrichten of wervels, heeft in haar reclame zonder toestemming de namen van drie reumatologen en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) gebruikt. Volgens de Reclame Code Commissie (RCC) is de reclame oneerlijk en in strijd met de vereisten van professionele toewijding.
Onderwijsprijs voor hoogleraar Henk-Jan Guchelaar
Voor het op feilloze manier bij elkaar brengen van farmacie en geneeskunde heeft hoogleraar Henk-Jan Guchelaar de Onderwijsprijs 2017 ontvangen. De prijs werd vorige week uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB).
Nieuwe directeur KNMP: Eric Janson
Eric Janson is vandaag begonnen als de nieuwe algemeen directeur van de KNMP. Voorzitter Gerben Klein Nulent draagt zijn taken als ad interim-directeur direct aan hem over. Klein Nulent was tijdelijk directeur na het vertrek van Léon Tinke eind vorig jaar.
Lareb: diarree ook bij fluvastatine
Bijwerkingencentrum Lareb heeft tien meldingen ontvangen van diarree bij fluvastatine (Lescol). In de helft van de gevallen was bekend dat de diarree eindigde na het stoppen van het middel. Twee patiënten kregen bij hergebruik van dit middel weer klachten.
Overgevoeligheid voor zonlicht bij hydrokinine
Bijwerkingencentrum Lareb heeft vier meldingen ontvangen van overgevoeligheid voor zonlicht bij gebruik van hydrokinine (Inhibin).
Uitgaven medicatie stijgen naar € 5 miljard
Bij ongewijzigd beleid zullen in 2021 de uitgaven aan geneesmiddelen oplopen tot bijna € 5,1 miljard per jaar. Dat blijkt uit de rapportage GIPeilingen van het Zorginstituut Nederland (ZIN) over het gebruik en de kosten van geneesmiddelen en hulpmiddelen.
Geen preventie delier met haloperidol
Haloperidol is geen effectieve profylaxe bij kritisch zieke volwassenen met kans op delier, vonden Van den Boogaard et al. bij onderzoek onder 1789 patiënten in 21 Nederlandse intensivecare-units.
Valproaat tijdens zwangerschap: minder leervermogen kind
Valproaat tijdens zwangerschap vermindert de schoolprestaties van de geboren kinderen.
Menzis: geen contract voor kleine apotheek
Kleine openbare apotheken kunnen vanaf volgend jaar mogelijk geen contract meer sluiten met Menzis. Door schaalvergroting wil de zorgverzekeraar de distributie van geneesmiddelen goedkoper maken.
Infusie liefst met polyolefine
Polyolefinen (PO) adsorberen minder nitroglycerine dan polyurethaan (PUR) of polyvinylchloride (PVC).
Bloeddrukmeting thuis: beter effect medicatie
Bloeddrukmeting door de patiënt zelf stelt huisartsen in staat anti-hypertensieve medicatie beter in te stellen dan bij meting in de huisartspraktijk. Na twaalf maanden is het resultaat beter dan na zes maanden. Extra ondersteuning met sms en internet maakt niet veel verschil.
‘Bescherm patiënt tegen willekeurig wisselen medicatie’
Bijna een miljoen patiënten worden jaarlijks een of meerdere keren zonder medische reden op een ander merk medicijn omgezet. 78% van de patiënten vindt wisselen een probleem en 34% voelt zich daarna zieker. Dat blijkt uit onderzoek van veertien patiëntenorganisaties.
Parels voor ZonMw-projecten eculizumab en agalsidase
Maatwerk met eculizumab bij atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) en maatwerk met agalsidase bij de ziekte van Fabry zijn de twee parelprojecten die gehonoreerd werden tijdens het ZonMw-congres Goed Gebruik Geneesmiddelen op 19 april.
Bogin lanceert app voor patiënten
Om gebruikers van biologische geneesmiddelen meer grip te geven over hun medicatie heeft de brancheorganisatie voor Biosimilars en Generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin) de app Biopaspoort ontwikkeld.
Meer zorg voor kinderen met atopische ziekte
In vergelijking met leeftijdsgenoten zonder atopische ziekte hebben kinderen met astma, eczeem of hooikoorts vaker andere aandoeningen en gebruiken ze meer geneesmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL en het Erasmus MC.
Brandbrief patiëntenorganisaties om meer subsidie
Patiëntenorganisaties vinden dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen omdat ze over onvoldoende financiële middelen beschikken. In een brandbrief aan de Tweede Kamer vragen ruim honderd patiëntenorganisaties om maatregelen.
Handelsvergunningen diergeneesmiddelen, april 2018
De Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) adviseert positief over een nieuwe handelsvergunning en over uitbreiding van een handelsvergunning.
Hydrocortison bij septische shock: sterfte gelijk
Een effect van hydrocortison op mortaliteit bij septische shock is niet aangetoond. Venkatesh et al. verdeelden 3800 volwassenen met septische shock die in aanmerking kwamen voor mechanische ventilatie, over infusie met 200 mg/dag hydrocorti­son gedurende 7 dagen of placebo.
Latent tbc: minder last met kort INH/RPT3
Een regime van isoniazide + rifapen­tine gedurende 3 maanden (INH/RPT3, aanbevolen door de WHO bij latente tuberculose-infectie) heeft een gunstig bijwerkingenprofiel (spreiding 1,9-41,5%, waarvan 1,3-8,9% graad 3/4; sterfte 0,01-5,2%).
Combinatie bij septische shock: minder sterfte
De combinatie van hydrocortison en fludrocortison doet de mortaliteit bij septische shock dalen met 12%.
Nederlandse farmacie goedkoop voor rijk land
Van elf rijke landen besteedt Nederland het minste geld aan farmaceutische zorg. Per persoon is dat $ 1443 in de Verenigde Staten, $ 939 in Zwitserland (tweede plaats) en $ 466 in Nederland.
Patiënten vinden zorg niet veiliger
Vier van de tien patiënten zegt in de afgelopen twee jaar te hebben meegemaakt dat er iets mis ging in de zorg en volgens twee op de tien ging het bijna mis. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim zesduizend patiënten.
€ 4,5 miljoen voor beslissen met patiënt
Patiënten op basis van zorguitkomsten beter laten meebeslissen over zowel de juiste behandelaar als de juiste behandeling. Met dat doel starten de zeven Santeon-ziekenhuizen en ZonMw een project, waarvoor minister Bruno Bruins van Medische Zorg € 4,5 miljoen beschikbaar stelt.
Ribociclib in basispakket vanaf 1 mei
Ribociclib als startbehandeling van borstkanker wordt vanaf 1 mei vergoed uit het basispakket. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van ribociclib (Kisqali).
EMA en Nederland eens over onafhankelijkheid
Om het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) goed en onafhankelijk te kunnen laten functioneren, hebben de organisatie en Nederland een Zetelverdrag opgesteld.
Taakstraf voor apotheker om valse declaraties
Voor het leidinggeven aan valsheid in geschrifte heeft de eigenaar van Verenigde Apotheken Limburg (VAL) een taakstraf gekregen van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar.
Bruins: kennis medicatie vaker internationaal delen
Nederland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Litouwen om geneesmiddelen sneller, goedkoper en veiliger beschikbaar te krijgen voor patiënten. Dat heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg bekendgemaakt.
Patiëntendossiers zijn goed op te vragen
De meeste patiënten die hun medisch dossier opvragen krijgen dit zonder problemen in korte tijd en tegen lage kosten. Dat concludeert NIVEL op basis van een peiling onder zevenhonderd respondenten van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.
Meeste kankerpatiënten kiezen voor ziekenhuis
Kankerpatiënten krijgen vaker thuis een behandeling, maar ruim een derde van de patiënten gaat liever naar het ziekenhuis. Dat blijkt uit een peiling van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 738 (ex-)kankerpatiënten.
Akkoord: medisch-specialistische zorg moet doelmatiger
Om de kwaliteit van medisch-specialistische zorg op niveau te houden en zelfs te verbeteren heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg een akkoord bereikt met ziekenhuizen, patiënten en zorgverzekeraars.
Brocacef koopt veterinaire groothandel
Brocacef Veterinaire Diensten heeft alle activiteiten overgenomen van Vetin-Aacofarma (Vetin), dat zich richt op dierenartsen met verkoop van disposables, medische instrumenten en diervoeding.
LSP: 1 miljard berichten verstuurd
In de afgelopen vijf jaar zijn 1 miljard berichten verwerkt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dat meldt de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), die op 1 januari 2013 startte met het verwerken van berichten via het LSP.
Nza: zorgverzekeraars publiceren inkoopbeleid
Alle zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid vóór 1 april gepubliceerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Fluticasonneusspray voorkeur bij zwangere
Een neusspray met fluticason is volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) voortaan eerste keuze bij een zwangere vrouw met allergische rinitis. Dat staat in de nieuwste versie van de NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rinitis.
Risico verwisseling Fiasp en Tresiba
De grote gelijkenis in de pennen voor snelwerkend insuline aspart (Fiasp, gele pennen) en voor basale insuline degludec (Tresiba, lichtgroene pennen) kan aanleiding geven tot verwisseling.
Alternatieven voor hydralazine toegestaan
Wegens tekorten aan hydralazine-tabletten en -dragees is het tijdelijk toegestaan alternatieven uit het buitenland af te leveren aan artsen.
Back to top