Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Beter onderzoek naar zelfredzaamheid

PW25 - 21-06-2018
Wetenschappelijk onderzoek naar effectieve interventies om ouderen langer thuis te laten wonen heeft weinig significante uitkomsten opgeleverd en is te veel gericht op medische interventies, concludeert de Gezondheidsraad. Dat geldt zowel voor internationaal onderzoek als onderzoek binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), dat in 2008 is opgezet om de zorg voor thuiswonende ouderen te verbeteren en de wetenschappelijke onderbouwing ervan te versterken.
Beter onderzoek naar zelfredzaamheid

Nieuw onderzoek moet zich volgens de Gezondheidsraad vooral richten op ouderen met weinig hulpbronnen, zoals een beperkt sociaal netwerk, op ouderen die kampen met tijdelijke kwetsbaarheid, door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of verlies van een partner, en zeer kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van intensieve thuiszorg.

Document acties

Back to top