Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGJ: beveiliging eHealth moet beter

PW21en22 - 17-05-2018
Veel zorginstellingen hebben een duidelijke visie op eHealth, maar vinden het nog moeilijk die in praktijk te brengen. Ook is de beveiliging van de informatie vaak niet op orde. Dat blijkt uit bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
IGJ: beveiliging eHealth moet beter

Tijdens tien bezoeken die zijn uitgevoerd bij ziekenhuizen en instellingen voor GGZ en gehandicaptenzorg heeft de IGJ geconstateerd dat de meeste zorgaanbieders op bestuurlijk niveau aandacht besteden aan eHealth . 

Informatiebeveiliging heeft volgens de Inspectie daarentegen bij veel van de zorgaanbieders extra aandacht nodig: slechts twee instellingen konden aantonen dat zij voldoen aan de norm NEN7510.

Verder is de IGJ positief over de inspanning die de instellingen leveren om patiënten actief te betrekken bij de ontwikkeling van eHealth, maar de inrichting van de besluitvorming is niet altijd duidelijk. Op dit gebied zijn duidelijker afspraken nodig. Ook moet meer aandacht komen voor het in kaart brengen van de mogelijke risico’s van eHealth voor de patiënt.

Elektronische gegevensuitwisseling tussen instellingen blijkt volgens de IGJ vaak nog kleinschalig.

Tijdens de tien bezoeken heeft IGJ een voorlopig toetsingskader voor eHealth getest. Op dit moment gaat de Inspectie door met beproeven hiervan bij meer instellingen. In de loop van 2018 maakt de IGJ het toetsingskader openbaar via haar website.

Document acties

Back to top