Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bruins wil uitgavengroei medicijnen stoppen

18-06-2018
Door lagere prijzen, scherper inkopen en beter te kijken naar de vergoeding van geneesmiddelen hoopt minister Bruno Bruins van Medische Zorg vanaf 2022 per jaar € 467 miljoen te besparen. Ook verwacht de minister dat apothekers met bereidingen “forse kostenbesparingen” kunnen realiseren.
Bruins wil uitgavengroei medicijnen stoppen

Bruins neemt deze maatregelen omdat Nederland nu elk jaar ruim € 6 miljard uitgeeft aan genees- en hulpmiddelen, en deze kosten stijgen deze kabinetsperiode met ongeveer een miljard euro.

De minister gaat het twintig jaar oude Geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) moderniseren door te kijken of de ongeveer vijfhonderd verschillende groepen geneesmiddelen en bijbehorende limieten nog toereikend zijn. Bij sommige groepen zijn de vergoedingen mogelijk te laag, waardoor patiënten moeten bijbetalen. Bij andere groepen zijn die mogelijk te hoog, omdat er inmiddels veel concurrerende geneesmiddelen op de markt zijn.

Ook bekijkt de minister of het mogelijk is apothekers meer zelf te laten bereiden. “In een aantal gevallen kan dit leiden tot forse kostenbesparingen zonder dat de kwaliteit van zorg minder wordt”, aldus Bruins. Met deze maatregel en de modernisering van het GVS wordt naar verwachting € 140 miljoen per jaar bespaard.

Voor geneesmiddelen geldt in Nederland een maximumprijs: die wordt sinds 1996 bepaald op basis van de gemiddelde prijs in Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Omdat in Duitsland de geneesmiddelprijzen gemiddeld hoger zijn, gaat de minister de wet aanpassen, zodat niet Duitsland, maar een ander met Nederland vergelijkbaar land met lagere prijzen – zoals bijvoorbeeld Noorwegen – gebruikt wordt om de maximumprijs in ons land te bepalen. Een zorgvuldig traject, benadrukt Bruins, omdat hij wil voorkomen dat fabrikanten, vanwege een lagere maximumprijs, besluiten hun medicijn niet meer in Nederland op de markt te brengen. Deze wetswijziging moet een besparing opleveren van € 160 miljoen.

Scherpere inkoop

Naast voortzetting van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars gaat de minister zelf vaker over de prijs onderhandelen met fabrikanten, voordat een geneesmiddel wordt vergoed. Door deze scherpere inkoop verwacht Bruins elk jaar € 155 miljoen te besparen. 

Ook wordt verdere invoering van barcodering op geneesmiddelen gestimuleerd, waardoor het voorraadbeheer verbetert en de kans op medicatiefouten vermindert, aldus de minister.

Ten slotte heeft het kabinet besloten een maximum van € 250 in te voeren voor eigen betalingen van geneesmiddelen. Dit voorkomt dat patiënten per jaar veel moeten bijbetalen voor geneesmiddelen die duurder zijn dan de vergoedingslimiet.

 

Document acties

Back to top