Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eerste Kamer stemt in met beroepsverbod door tuchtrechter

PW29en30 - 10-07-2018
Bij ernstig gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter voortaan een BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod opleggen. Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel hierover van minister Bruno Bruins van Medische Zorg.
Eerste Kamer stemt in met beroepsverbod door tuchtrechter

Het gaat om ernstig gedrag van een zorgverlener, waarbij de tuchtrechter vindt dat iemand niet geschikt is het eigen beroep uit te oefenen, maar ook niet geschikt is een ander beroep in de zorg uit te oefenen waarbij patiënten worden behandeld. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een ernstig zeden-, gewelds- of levensdelict.

Een tuchtrechter kan nu een BIG-geregistreerde doorhalen in het BIG-register, zodat die persoon de beroepstitel niet meer mag gebruiken. Ook mag hij dan niet zelfstandig voorbehouden handelingen verrichten, zoals opereren of geneesmiddelen voorschrijven.

Wel mag de zorgverlener dan in opdracht en onder toezicht van een nog wel BIG-geregistreerde werken. Door het aangenomen wetsvoorstel kan de tuchtrechter nu ook verbieden dat een zorgverlener patiënten of een categorie van patiënten behandelt en in opdracht en onder toezicht van een BIG-geregistreerde werkt.

Verder bepaalt het wetsvoorstel dat het tuchtrecht ook van toepassing kan zijn op ernstig gedrag van een BIG-geregistreerde in een ander beroep dan het BIG-beroep of in het privéleven. Ook krijgt de inspectie voortaan de mogelijkheid een zorgverlener vanwege ernstig gedrag direct op non-actief te stellen, in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter.

Tenslotte regelt het wetsvoorstel dat iemand die een tuchtklacht wil indienen gebruik kan maken van de ondersteuning door een tuchtklachtfunctionaris.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Tuchtrecht, Beroepsverbod, Eerste Kamer
Back to top