Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

€ 340 miljoen voor zelfstandig thuiswonen

19-06-2018
Het programma Langer Thuis moet het mogelijk maken voor ouderen om langer zelfstandig thuis een fijn en zinvol leven te leiden. Het kabinet investeert de komende jaren ruim € 340 miljoen in dit programma.
€ 340 miljoen voor zelfstandig thuiswonen

In Nederland neem het aantal ouderen toe: van op dit moment 1,3 miljoen 75-plussers tot 2,1 miljoen in 2030. Ouderen willen in toenemende mate thuis blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving. 92% van de 75-plussers woont momenteel zelfstandig thuis.

Om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten, komt er een landelijk netwerk ‘Vitaler ouder worden'. Zorgverzekeraars en gemeenten maken afspraken over lokale en regionale samenwerking in de wijk: ze gaan als een team samenwerken rond kwetsbare ouderen, op basis van een persoonlijk ondersteunings- en zorgplan.

Verder moeten twee nieuwe subsidieregelingen innovaties stimuleren van eHealth en de digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling.

Om mantelzorgers en vrijwilligers bewust te maken van mogelijkheden voor ondersteuning, zoals respijtzorg, komen er verschillende bewustzijnscampagnes. Ook stelt het kabinet een landelijke adviseur respijtzorg aan, die het aanvragen van ondersteuning voor mantelzorgers eenvoudiger moet maken.

Ten slotte brengen gemeenten in kaart hoe vraag en aanbod van geschikte of aanpasbare woningen voor ouderen lokaal op elkaar aansluiten. Om ouderen te helpen geschikt te wonen, gaan gemeenten ook een wooncoach aanstellen.

Het programma Langer Thuis loopt tot en met 2021.

 

Document acties

Back to top