Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aanzienlijke daling aantal HPV-vaccinaties

PW27en28 - 25-06-2018
Het aantal jonge meisjes dat zich laat vaccineren tegen baarmoederhalskanker is met 8% aanzienlijk gedaald: van 53,4% naar 45,5% in 2017. Dat blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Aanzienlijke daling aantal HPV-vaccinaties

Door dit dalende aantal vaccinaties worden volgens het RIVM per geboortejaar tientallen gevallen van baarmoederhalskanker minder voorkomen.

Belangrijkste reden om niet tegen baarmoederhalskanker te vaccineren of daarover te twijfelen, blijken zorgen over mogelijke bijwerkingen van het HPV-vaccin, zoals chronische vermoeidheid. Deze zorgen worden volgens het RIVM echter niet gestaafd door onderzoek: uit alle gegevens die verzameld zijn sinds het vaccin verkrijgbaar is, blijkt dat het veilig is.

De Gezondheidsraad zal – naast een update van het eerdere advies over HPV-vaccinatie voor meisjes – advies uitbrengen over het nut van vaccinatie voor jongens.

De vaccinatiegraad voor vaccinaties uit het totale Rijksvaccinatieprogramma is met ongeveer 1% opnieuw licht gedaald. In de afgelopen jaren is de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties in totaal met ongeveer 2 tot 3% gedaald, voor de HPV-vaccinatie zelfs met 15%.

In alle GGD-regio’s is een daling zichtbaar, dit lijkt daarmee een landelijke trend, aldus het RIVM. Deze daling vergroot de kans dat in de toekomst ziekten zoals mazelen uitbreken. Ook is het voor het toenemende aantal ongevaccineerden een gemiste kans op individuele bescherming tegen ernstige infectieziekten.

Ook in de landen om ons heen zijn volgens het RIVM zorgen over een dalende vaccinatiegraad en toename van twijfel over het vaccineren. Naar aanleiding hiervan staat ook in Europees verband vaccineren op de agenda.

 

 

 

Document acties

Back to top