Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kans op leverschade minimaliseren bij gebruik ulipristal

PW23 - 22-05-2018
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) komt met nieuwe aanbevelingen voor het gebruik van ulipristalacetaat (Esmya) bij uterusmyomen vanwege het risico op ernstige leverschade.
Kans op leverschade minimaliseren bij gebruik ulipristal

De PRAC adviseert dit middel alleen te starten bij vrouwen die niet in aanmerking komen voor een operatie, mits zij regelmatig hun leverfunctie laten controleren, en níet bij vrouwen met reeds bestaande leverproblemen.

Document acties

Back to top