Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bruins onderzoekt substitueren en medische noodzaak

28-05-2018
Over het wisselen van geneesmiddelen en de uitvoering van medische noodzaak gaat minister Bruno Bruins van Medische Zorg in gesprek met voorschrijvers, apothekers en zorgverzekeraars. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in reactie op het rapport ‘Wisselen van medicijnen’.
Bruins onderzoekt substitueren en medische noodzaak

Uit het door veertien patiëntenorganisaties uitgevoerde onderzoek Wisselen van medicijnen blijkt dat 34% van de patiënten zich zieker voelt na het wisselen van medicatie. De patiëntenorganisaties roepen daarom op het wisselen van geneesmiddelen om niet-medische redenen te stoppen.

Wat de precieze redenen zijn voor het wisselen en wat heeft geleid tot de klachten blijkt volgens Bruins echter niet uit het rapport. Daarom wil hij hier nader onderzoek naar laten doen.

Het wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof vindt de minister “als zodanig geen probleem”, maar hij benadrukt dat voorschrijvers en apotheken de patiënten wel goed moeten informeren en begeleiden. Uit het rapport blijkt dat 70% van de patiënten aangeeft niet goed te zijn geïnformeerd over het substitueren.

Bruins gaat samen met apothekers, voorschrijvers en zorgverzekeraars onderzoeken hoe het wisselen van medicijnen blijvend verantwoord kan worden uitgevoerd. Het onderwerp zal hij ter sprake brengen in onder meer het Strategisch Farmacie Overleg en de werkgroep Geneesmiddelentekorten.

Medische noodzaak

Uit het onderzoek blijkt verder dat in de helft van de gevallen ‘medische noodzaak’ niet wordt gehonoreerd. Volgens patiëntenorganisaties houden zorgverzekeraars en apothekers zich niet aan de regels en moeten zij hierop aangesproken worden.

Bruins schrijft aan de Kamer dat bij met voorschrijvers, apothekers en zorgverzekeraars gaat bespreken of zij dit beeld herkennen en welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden om de uitvoering van ‘medische noodzaak’ te verbeteren.

 

Document acties

Back to top