Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bruins inventariseert mogelijkheden cannabisonderzoek

PW29en30 - 09-07-2018
Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) gaat samen met diverse patiëntenorganisaties en ZonMW inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor onderzoek naar medicinale cannabis. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport aan de Tweede Kamer.
Bruins inventariseert mogelijkheden cannabisonderzoek

In overleg met onder meer de MS-vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie gaat BMC geschikte patiëntengroepen definiëren waarvan wordt verwacht dat medicinale cannabis onderdeel kan uitmaken van de behandeling.

Ook spreekt het bureau met de Stichting Epilepsie Instituten Nederland over een mogelijk onderzoeksvoorstel naar het gebruik van medicinale cannabis bij kinderen met epilepsie.

Verder hebben het BMC en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op korte termijn overleg met ZonMW over de mogelijkheden om cannabis-onderzoek te starten.

Bruins reageert met dit overzicht van de activiteiten van BMC op drie aangenomen moties van D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die onder meer vraagt onderzoek te laten doen naar de werking van medicinale cannabis bij patiënten met specifieke indicaties.

Klinisch onderzoek

In zijn brief geeft de minister verder aan dat het BMC bij het Zorginstituut zal verifiëren of de onderzoeken die nu worden opgezet voldoen aan de eisen voor klinisch onderzoek, en of medicinale cannabis kan worden aanvaard als rationele farmacotherapie voor de behandeling van de onderzochte indicaties.

Bruins benadrukt overigens dat het BMC uitsluitend onderzoek faciliteert en niet zelf onderzoek verricht. Zo zorgt het bureau er onder meer voor dat er gestandaardiseerde medicinale cannabis van farmaceutische kwaliteit beschikbaar is. In het najaar informeert Bruins de Tweede Kamer verder over de stand van zaken. 

Document acties

gearchiveerd onder: Cannabis, ZonMw, Bruins, Minister
Back to top