Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa verruimt mogelijkheden declareren eHealth

PW26 - 21-06-2018
Om zorgverleners en zorgverzekeraars de mogelijkheid te bieden digitale consulten, telemonitoring van patiënten of farmaceutische zorg via het beeldscherm te declareren, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regels voor eHealth verruimd.
NZa verruimt mogelijkheden declareren eHealth

In de nieuwe Wegwijzer bekostiging eHealth voor 2019 beschrijft de zorgautoriteit per zorgsector wat de mogelijkheden zijn voor eHealth en hoe deze bekostigd kunnen worden.

eHealth wordt volgens de NZa in de farmaceutische zorg voornamelijk gebruikt voor het online aanvragen van (herhaal)recepten, het stellen van vragen en het informeren of de medicatie klaarligt.

In de prestaties voor farmaceutische zorg staat niet hoe de apotheker de zorg precies moet leveren: dit kan zowel face-to-face met de patiënt als op afstand. De zorg die valt onder de terhandstelling van geneesmiddelen of het begeleidingsgesprek hoeft niet aan de balie plaats te vinden om het te kunnen declareren. Ook als dit via het beeldscherm of de telefoon gebeurt, kan de apotheker deze zorg declareren.

Met de facultatieve prestatie voor apotheekzorg is het bovendien mogelijk een prestatiebeschrijving vast te stellen die afwijkt van de bestaande NZa-prestaties. Als het lastig is een eHealth-toepassing met de bestaande prestaties te bekostigen, kunnen apothekers een facultatieve prestatie aanvragen.

In de Wegwijzer is ook een hoofdstuk opgenomen over hoe zorgverzekeraars bij hun zorginkoop kunnen samenwerken om nieuwe eHealth-initiatieven breed beschikbaar te maken voor hun verzekerden. Zorgverzekeraars hebben daarbij meer ruimte dan ze nu vaak denken, aldus de NZa.

 

 

 

 

 

 

 

Document acties

Back to top