Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG scherpt advies rondom opioïden aan

PW23 - 05-06-2018
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) pleit voor terughoudendheid bij het voorschrijven van opioïden, vanwege de bijwerkingen en het verhoogde risico op overmatig gebruik door gewenning en afhankelijkheid. De NHG-standaard Pijn is daarom op dit punt – stap 4 van de pijn-ladder – herzien.
NHG scherpt advies rondom opioïden aan

In de Verenigde Staten groeit het aantal recepten voor opioïden sterk en ook in Europa is die trend zichtbaar. Het gebruik ligt in Nederland nog wel lager, maar neemt wel met dezelfde snelheid toe. Om te voorkomen dat in Nederland de groei van opioïdgebruik en -misbruik doorgaat, adviseert het NHG om opioïden – bij pijn die niet is gerelateerd aan kanker – alleen bij hoge uitzondering zo kort mogelijk voor te schrijven.

In de standaard is een aantal nieuwe praktische adviezen toegevoegd. Zo adviseert het NHG om de dosering onder de 90 mg oraal morfine per dag te houden (of equivalente dosering van een ander opioïd) en het gebruik zo snel mogelijk weer af te bouwen. Daarbij kan de dosering elke twee tot zeven dagen worden gehalveerd.

Wanneer een pijnstillend effect uitblijft, adviseert het huisartsengenootschap een ander opioïd te proberen (opioïdrotatie) of de patiënt te verwijzen naar de tweede lijn; niet om de dosering te verhogen. Bij patiënten met pijn bij kanker, die goed op een opioïd reageren, kan bij gewenning aan het pijnstillend effect, de dosering wel geleidelijk worden verhoogd om de gewenste pijnstilling te behouden.

Huisartsen moeten verder extra terughoudend zijn met opioïden bij patiënten met psychische aandoeningen en deze medicatie helemaal niet voorschrijven bij patiënten met een middelenafhankelijkheid. Herhaalrecepten schrijven ze bij voorkeur alleen voor tijdens een consult.

Document acties

Back to top