Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voortrekkersrol dermatologie bij precision medicine

PW26 - 27-06-2018
De dermatologie kan een voortrekkersrol vervullen in de ontwikkeling van een doelgerichte, op de patiënt toegesneden therapie. “De huid is namelijk het meest zichtbaar”, zegt prof. Peter van de Kerkhof. “Met precision medicine is een duurzame controle mogelijk van onder meer psoriasis.”
Voortrekkersrol dermatologie bij precision medicine

Van de Kerkhof, die onlangs met emeritaat ging als hoofd van de afdeling dermatologie van de Radboud Universiteit, stelt dat sprake is van een revolutie in de gezondheidszorg: “We zijn op weg van reactieve naar proactieve geneeskunde.” Deze ontwikkeling wordt volgens de hoogleraar in de literatuur aangeduid als ‘computational medicine’, ‘precision medicine’ en ‘P4-medicine: predictive, personalised, preventive, participatory’.

“Het is belangrijk dat alle medische informatie per patiënt wordt ondergebracht in goed gestructureerde persoonsgebonden clouds”, zegt Van de Kerkhof. “Op basis van zijn of haar individuele kenmerken kan relevante evidence worden geleverd, ter ondersteuning van de dokter bij het bepalen van de juiste behandeling.”

Met de persoonsgerichte informatie kunnen vragen beantwoord worden als: zal deze patiënt wel of niet een ernstig beloop van zijn psoriasis hebben, zal hij comorbiditeiten ontwikkelen en welke, op welke behandelingen gaat hij goed reageren en moeten we hem al in een vroeg stadium een actieve interventie geven om cumulatieve schade aan zijn gezondheid en welzijn te voorkomen?

De “revolutie” maakt het volgens Van de Kerkhof ook mogelijk om de data van grote populaties patiënten te analyseren en associaties tussen een veelheid van ziekmakende factoren te onderzoeken. “Deze ontwikkeling vraagt wel om een ethische bezinning, waarbij enerzijds de privacy gegarandeerd moet zijn en anderzijds de collectieve analyses mogelijk gemaakt moeten worden.” 

Document acties

Back to top