Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eerste ziekenhuizen ontvangen digitaal medicatieoverzicht

PW27en28 - 26-06-2018
HagaZiekenhuis in Den Haag, Reinier de Graaf in Delft en Voorburg en LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer zijn de eerste ziekenhuizen die een digitaal actueel medicatieoverzicht ontvangen vanuit de openbare apotheek en dit met de patiënt verifiëren.
Eerste ziekenhuizen ontvangen digitaal medicatieoverzicht

De drie Zuid-Hollandse ziekenhuizen – bestuurlijk gefuseerd in de Reinier Haga Groep – zijn de eerste deelnemers die positief zijn beoordeeld op het eindassessment van het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). 

Dit implementatieprogramma van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat eind 2016 is gestart, heeft als doel dat ziekenhuizen vóór 2020 op een gestandaardiseerde manier digitaal informatie kunnen uitwisselen met de patiënt.

Alle drie de ziekenhuizen zijn getoetst door een onafhankelijke auditor en voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen met betrekking tot module B1 van het VIPP-programma. Dit betekent dat de zorgverleners een actueel medicatieoverzicht vanuit de openbare apotheek digitaal ontvangen en raadplegen en dit met de patiënt verifiëren;  voorheen werd de patiënt gevraagd zelf een medicatieoverzicht op te vragen bij de openbare apotheek.

Verder vereist module B1 dat zorgverleners in de poliklinische setting kunnen beschikken over digitale informatie en die ook gebruiken. Inzage in een actueel digitaal medicatieoverzicht maakt dit een stuk eenvoudiger, aldus VIPP.

Naar verwachting zullen zeker veertien ziekenhuizen de B1-doelstelling halen, voor de deadline van 1 juli. Een eindassessment kan ook later plaatsvinden. In totaal hebben 67 ziekenhuizen zich ingeschreven bij de start van het VIPP-programma.

EPD en EVS

Het VIPP bestaat uit twee stromen: ‘patiënt en informatie’(drie modules) en ‘patiënt en medicatie’(twee modules). In ‘patiënt en informatie’ staat het toegang geven van de patiënt tot zijn medische gegevens centraal.

‘Patiënt en medicatie’ zorgt ervoor dat zorgverleners kunnen beschikken over een actueel digitaal medicatieoverzicht, dat is geïntegreerd in het elektronische patiëntendossier (EPD) en het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS).

 

Document acties

Vacatures
WSO-bestuurder

KNMP

Beherend apotheker

Dienstapotheek Gorinchem | Gorinchem

Ziekenhuisapotheker

Het Slingeland Ziekenhuis | Doetinchem

Meer…
Back to top