Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Opwijrda-prijs 2017 voor praktijk van farmacogenetica

PW21en22 - 15-05-2018
De Opwijrda-prijs 2017 is toegekend aan ziekenhuisapotheker in opleiding Mirjam Simoons. De prijs werd vanmiddag uitgereikt tijdens het PRISMA-symposium voor farmaceutisch praktijkonderzoek in Amersfoort.
Opwijrda-prijs 2017 voor praktijk van farmacogenetica

Met vier collega’s schreef zij het artikel Overdracht van CYP2D6-genotyperingsuitslagen naar huisarts en openbare apotheek, dat werd beoordeeld als het beste artikel dat in 2017 verscheen in het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO). De auteurs vonden geen wezenlijke verschillen in dosering tussen de CYP2D6-fenotypegroepen, wat aangeeft dat de genotypering waarschijnlijk niet heeft geleid tot aanpassingen van de farmacotherapie. Simoons: "Ik wilde mijn onderzoeksartikel graag vertalen om het via het NPFO beschikbaar te maken voor collega-apothekers in Nederland. Daarmee bereik je direct de beroepsgroep."

De redactieraad van het NPFO heeft naast de Opwijrda-prijs een nieuwe prijs ingesteld voor casuïstische mededelingen in het NPFO, de Peter de Smet-prijs. Voor 2016, het eerste jaar waarin het NPFO onder deze naam verscheen, wordt deze prijs gedeeld door Lara de Jong voor haar publicatie Vals-positieve paracetamolspiegels in icterisch serum: een casus, en Valesca Wangsawirana en Richard Kempers, die gezamenlijk de eerste auteur zijn van Flucloxacilline bij verminderde nierfunctie en hypoalbuminemie: therapeutic drug monitoring noodzakelijk? De Peter de Smet-prijs 2017 is toegekend aan Carina Bethlehem voor de casusbespreking Levensbedreigende bijwerking na toevoegen van DPP-4-remmer sitagliptine aan enalapril. Ook deze prijzen zijn op 15 mei uitgereikt.

Op het PRISMA-symposium is verder de PRISMA Publicatieprijs toegekend aan Sek Hung Chau. Met vijf collega’s publiceerde hij in Drugs & Aging [2017;34(5):375-386] het prijswinnende artikel Cost effectiveness of gastroprotection with proton pump inhibitors in older low-dose acetylsalicylic acid users in the Netherlands. De presentatie van de Belgische apotheker Katrien Foubert, over toepassing van de GheOP3S-tool voor medicatiebeoordeling bij ouderen met polyfarmacie in het verpleeghuis, werd door de jury als beste presentatie van de dag beoordeeld.

Document acties

Back to top