Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Patiënt met laag opleidingsniveau vaker naar huisartsenpost

PW26 - 20-06-2018
Patiënten met een laag opleidingsniveau gaan vaker naar de huisartsenpost dan patiënten met een hoog opleidingsniveau. Gezondheidsvaardigheden lijken daarbij een deel van het verschil te verklaren. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.
Patiënt met laag opleidingsniveau vaker naar huisartsenpost

NIVEL deed in 2014 onderzoek onder 1811 deelnemers van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG), waarvan de resultaten onlangs zijn gepubliceerd in BMC Health Services Research.

De onderzoekers bekeken de relatie tussen opleidingsniveau, gezondheidsvaardigheden en het gebruik van de huisartsenpost. Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden die patiënten nodig hebben om hun weg te vinden binnen de gezondheidszorg en om op het juiste moment de zorg te krijgen die zij nodig hebben.

Gezondheidsvaardigheden werden gemeten met de Nederlandse versie van de Health Literacy Questionnaire, een vragenlijst die de mate van gezondheidsvaardigheden op negen domeinen in kaart brengt.

Patiënten met een laag opleidingsniveau hebben minder goede gezondheidsvaardigheden waardoor zij vaker een (onnodig) beroep doen op de huisartsenpost en andere vormen van spoedzorg. Voor een deel komt dit hogere zorggebruik doordat de gezondheid van patiënten met een laag opleidingsniveau ook slechter is.

Voor het terugdringen van het gebruik van duurdere spoedzorg is het volgens het NIVEL belangrijk patiënten met een laag opleidingsniveau extra te ondersteunen bij het vinden van de voor hen juiste zorg.

Bij gezondheidsvaardigheden gaat het bijvoorbeeld om het kunnen begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie, de hulpvraag duidelijk kunnen stellen aan een zorgverlener en kunnen navigeren binnen de zorg. 

 

Document acties

Back to top