Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aanpassingen productinformatie, april 2018

PW21en22 - 15-05-2018
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Aanpassingen productinformatie, april 2018

Bij vier middelen worden bijwerkingen toegevoegd met onbekende frequentie: gastro-intestinale bloeding bij alprostadil (bij perifeer arterieel vaatlijden), syndroom van Raynaud bij dexamfetamine, angst bij finasteride en interstitiële longziekte bij leuproreline.

Bij naproxen wordt melding gemaakt van de interactie met acetylsalicylzuur in lage dosering.

Bij permetrine wordt paresthesie toegevoegd als bijwerking met frequentie vaak voor de sterkte 50 mg/g en met frequentie niet bekend voor de sterkte 10 mg/g. Er komt een waarschuwing dat bij overgevoeligheid voor chrysanten of andere planten uit de composietenfamilie een behandeling alleen gegeven mag worden wanneer dit strikt geïndiceerd is. Er komt ook een waarschuwing dat er slechts beperkte ervaring is met gebruik bij kinderen van 2 tot 23 maanden en dat daarom in deze leeftijdsgroep behandeling alleen gegeven moet worden onder strenge medische supervisie.

Document acties

Back to top