Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kinderen jong medicatie: vaker allergie

PW20 - 17-05-2018
Bij kinderen die in hun eerste halve levensjaar maagzuurremmers of antibiotica krijgen, neemt de kans op allergische ziekten toe, blijkt uit retrospectief cohortonderzoek onder 792.130 kinderen.
Kinderen jong medicatie: vaker allergie

Van hen kregen 60.209 een H2-antagonist, 13.687 een protonpompremmer en 131.708 een antibioticum. Gecorrigeerde hazard ratios voor voedselallergie waren respectievelijk 2,18, 2,59 en 1,14; voor geneesmiddelallergie 1,70, 1,84 en 1,34; voor anafylaxie 1,51, 1,45 en 1,51; voor allergische rhinitis 1,50, 1,44 en 1,75; voor astma 1,25, 1,41 en 2,09; voor allergische conjunctivitis 1,48, 1,15 en 1,42. [Mitre et al. JAMA Pediatr. 2018 Apr 2:e180315. online.]

Document acties

gearchiveerd onder: Allergie, Maagzuurremmers, Neonaten, Antibiotica
Back to top