Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Productie van disulfiram gestaakt

PW12 - 16-03-2018
De producent van disulfiram is gestopt, zodat er geen grondstof meer is voor de productie van Refusal en Antabus. Het is onbekend hoe lang het tekort zal duren.
Productie van disulfiram gestaakt

Refusal 250 mg-tabletten zijn nog slechts zeer beperkt beschikbaar. De vergunninghouder van Refusal, Daleco Pharma, heeft verslavingsartsen en de KNMP ingelicht. In de loop van dit jaar ontstaat ook gebrek aan Antabus dispergette bruistabletten 400 mg.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om de resterende voorraden van Refusal en Antabus alleen te gebruiken bij bestaande gebruikers van disulfiram en voor nieuwe patiënten een alternatief ontwenningsmiddel te kiezen.

Het CBG, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Werkgroep geneesmiddelentekorten hebben geen oplossing gevonden voor de tekorten. Wel heeft Daleco Pharma al met een derde partij een overeenkomst gesloten, welke zou kunnen leiden tot een nieuwe registratie.

Document acties

gearchiveerd onder: Disulfiram, Handel, verkrijgbaarheid
Back to top