Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Risico verwisseling Fiasp en Tresiba

02-05-2018
De grote gelijkenis in de pennen voor snelwerkend insuline aspart (Fiasp, gele pennen) en voor basale insuline degludec (Tresiba, lichtgroene pennen) kan aanleiding geven tot verwisseling.
Risico verwisseling Fiasp en Tresiba

Omdat zo’n verwisseling ernstige gevolgen kan hebben adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) patiënten die beide insulines gebruiken om altijd voor elke injectie de naam van de insuline op de verpakking en de injectie te controleren. Het CBG adviseert artsen om patiënten hierop te wijzen als zij zowel Fiasp als Tresiba gebruiken. Extra voorzichtigheid is geboden bij slechte lichtomstandigheden, zoals schemering of gekleurd licht.

In september 2018 wordt de kleurstelling van Fiasp aangepast. Fiasp zal dan beschikbaar zijn als rood/gele patronen.

Novo Nordisk heeft apothekers, ziekenhuisapothekers, apotheekhoudende huisartsen, huisartsen, internisten, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners diabetes geïnformeerd met een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Document acties

Back to top