Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Afbouw psychofarmaca beter voor verpleeghuispatiënt

PW13 - 30-03-2018
Vermindering van antipsychoticagebruik in verpleeghuizen heeft een gunstig effect op psychologische kenmerken en gedragskenmerken; de meeste onderzoeken rapporteren een lichte maar aanhoudende verbetering. Afnemend benzodiazepine-gebruik zorgt voor betere scores op emotionele aspecten.
Afbouw psychofarmaca beter voor verpleeghuispatiënt

Antipsychotica en benzodiazepinen worden in verpleeghuizen vaak langdurig ingezet tegen angst, agressie, agitatie en dergelijke. Dat kan leiden tot ongewenste sedatie en vergroot de kans op valincidenten, breuken, cerebrovasculaire accidenten en cognitieve achteruitgang. Vrees voor terugkeer van ongewenst gedrag belemmert initiatieven om toediening te staken, al adviseren richtlijnen een regelmatige vermindering.

Hoyle et al. verzamelden gerichte onderzoeken naar reductie van antipsychotica en benzodiazepinen in verpleeghuizen. Ze vonden 35 artikelen, gepubliceerd tussen 1992 en 2017. De onderzoekers waren enkel geïnteresseerd in de 14 publicaties (12 interventies) over effecten op bewoners (in totaal 2852) en verzorgers.

De enige studie die enkel benzodiazepinen betrof, geeft een significante reductie in gebruik; in 5 ‘gemengde’ studies veranderde het benzodiazepinegebruik niet. Bij antipsychotica namen de gebruikscijfers significant af bij 7 interventies. In 9 onderzoeken werd een lichte verbetering gevonden bij psychologische en gedragskenmerken, maar in 3 studies trad juist een verslechtering op. In de 3 studies waarin kwaliteit van leven was gemeten, liepen de effecten uiteen.

Het type interventie was educatie van voorschrijvers (8), psychiatrische ondersteuning (1) of meervoudige aanpak (3). De typen onderzoek waren gecontroleerd (6 interventies, waarvan 4 gerandomiseerd), voor- en nameting (5 interventies) en interrupted time series (1 interventie). De kwaliteit van het onderzoek was over het algemeen zwak of matig, vooral door ontbrekende blindering. De uitkomstmaten verschilden nogal, wat vergelijking en combinatie bemoeilijkt. Geen van de 14 artikelen maakte melding van economische effecten. [Drugs Aging. 2018;35(2):123-134.] 

Document acties

Back to top