Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Akkoord: medisch-specialistische zorg moet doelmatiger

PW20 - 01-05-2018
Om de kwaliteit van medisch-specialistische zorg op niveau te houden en zelfs te verbeteren heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg een akkoord bereikt met ziekenhuizen, patiënten en zorgverzekeraars.
Akkoord: medisch-specialistische zorg moet doelmatiger

De partijen hebben onder meer afgesproken de juiste medisch-specialistische zorg op de juiste plek te gaan aanbieden. Deze afspraak is gericht op drie bewegingen: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsten van zorg – dichter bij mensen thuis of zelfs thuis als dat kan en verder weg als dat omwille van de kwaliteit of doelmatigheid moet – en het vervangen van zorg door nieuwe, innovatieve vormen van zorg zoals eHealth.

Met het akkoord wordt de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd: de totale uitgaven nemen in 2019 met maximaal 0,8% toe. Deze groei neemt jaarlijks af tot uiteindelijk 0% in 2022.

Om de transformatie in de zorg te ondersteunen is daarnaast tijdelijk in totaal € 425 miljoen beschikbaar van 2019 tot en met 2022. Dit geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor afspraken met ziekenhuizen en klinieken over een andere inzet van professionals buiten de muren van het ziekenhuis of de kliniek. Via individuele contractafspraken gaan zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over de inzet van deze middelen.

Bruins heeft het onderhandelingsakkoord gesloten met onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Document acties

Back to top