Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Uitgaven medicatie stijgen naar € 5 miljard

PW17 - 18-04-2018
Bij ongewijzigd beleid zullen in 2021 de uitgaven aan geneesmiddelen oplopen tot bijna € 5,1 miljard per jaar. Dat blijkt uit de rapportage GIPeilingen van het Zorginstituut Nederland (ZIN) over het gebruik en de kosten van geneesmiddelen en hulpmiddelen.
Uitgaven medicatie stijgen naar € 5 miljard

De kosten van geneesmiddelen stijgen vooral door de instroom van nieuwe, dure geneesmiddelen in het basispakket en een toename van het gebruik van deze middelen binnen het ziekenhuis. ZIN verwacht dat deze kosten in 2017 zullen groeien met 0,8% naar € 4,6 miljard. Voor de daaropvolgende jaren is die groei gemiddeld jaarlijks 2,5%.

In deze raming heeft het zorginstituut rekening gehouden met een lichte stijging in het geneesmiddelengebruik – zowel wat betreft het aantal uitgiftes als het aantal standaarddagdoseringen (DDD) – en een lichte stijging van de gemiddelde vergoeding per DDD.

De prijsontwikkelingen in 2016 en de eerste helft van 2017 geven volgens ZIN aan dat er weer sprake is van een licht stijgende lijn, daar waar in de voorgaande jaren sprake was van een dalende trend.

Ten opzichte van het voorgaande jaar stabiliseren of dalen de uitgaven voor de meeste hulpmiddelen. De daling wordt met name veroorzaakt door de auditieve hulpmiddelen, van € 203 miljoen in 2015 naar € 140 miljoen in 2016. Deze daling komt volgens ZIN doordat zorgverzekeraars in 2016 strakkere afspraken hebben gemaakt over het voorschrijven van hoortoestellen.

 

 

 

Document acties

Back to top