Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NIVEL: zorg apotheek vaak nog onbekend

06-04-2018
Apotheken bieden een veelheid aan zorg en diensten aan, maar een groot deel van de patiënten is daarvan niet goed op de hoogte. Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL, schrijft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer.
NIVEL: zorg apotheek vaak nog onbekend

‘Komt er een apothekersassistent op huisbezoek na ontslag uit het ziekenhuis’, ‘is er een jaarlijkse medicatiecheck’ en ‘heeft de apotheek gespecialiseerde apothekersassistenten’. Met name deze vragen over de apotheekzorg leven bij de achthonderd patiënten die reageerden op de NIVEL-peiling over farmaceutische zorg in de eerste lijn.

Ouderen, laagopgeleiden en patiënten met chronische aandoeningen en patiënten die meer geneesmiddelen gebruiken blijken wel beter op de hoogte van het aanbod, ook omdat zij er meer gebruik van maken, concludeert NIVEL.

Patiënten hechten wat betreft zorg en diensten door het apotheekteam het meest belang aan advies over medicatie (85%), een jaarlijkse medicatiecheck (69%) en een herinnerservice voor het ophalen van geneesmiddelen (64%). Bijna drie kwart (72%) van de patiënten vindt dat de zorg in de apotheek niet hoeft te veranderen. Van de patiënten die wel graag iets willen veranderen, willen de meesten meer ophaalmogelijkheden (17%) en 7% vindt dat er meer zorg moet worden aangeboden.

Naast het afleveren van geneesmiddelen vinden patiënten de drie belangrijkste taken van de apotheek: het controleren op interacties (78%), het informeren over geneesmiddelen (57%) en het overleggen met huisarts en medische specialist over de medicatie (41%).

Patiënten zien met name de huisarts het vaakst als zorgverlener om vragen aan te stellen over of problemen met geneesmiddelen (81%), gevolgd door de apotheker (43%), de medisch specialist (29%) en de apothekersassistent (21%).

Zorgverlener

Een ruime meerderheid van de patiënten ziet zowel de huisarts als de apotheker als zorgverlener, waarbij de huisarts volgens NIVEL wel significant vaker genoemd wordt dan de apotheker: respectievelijk 97% en 74%.

NIVEL stelde de respondenten ten slotte ook de vraag hoe zij aankijken tegen de taakverdeling tussen apotheker en huisarts. Een meerderheid vindt dat de huisarts moet vertellen waarom een patiënt een geneesmiddel krijgt (67%) en in de apotheek willen de patiënten horen hoe zij een geneesmiddel moeten gebruiken (44%).

Voor veel andere taken, zoals vragen hoe het gaat en informeren over bijwerkingen, vinden patiënten dat huisartsen en apothekers samen verantwoordelijk zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document acties

Back to top