Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Menzis: geen contract voor kleine apotheek

PW16 - 19-04-2018
Kleine openbare apotheken kunnen vanaf volgend jaar mogelijk geen contract meer sluiten met Menzis. Door schaalvergroting wil de zorgverzekeraar de distributie van geneesmiddelen goedkoper maken.
Menzis: geen contract voor kleine apotheek

Onder een kleine apotheek verstaat Menzis: apotheken die minder dan 70.000 receptregels per jaar ter hand stellen en/of naast de gevestigde apotheker minder dan 3 fte personeel hebben, zo staat te lezen in het Zorginkoopbeleid Farmaceutische Zorg 2019. Kleine apotheken die onderdeel zijn van een bedrijf – een maatschap of keten – tellen hierbij niet mee. Ook hanteert Menzis de maximumafstand van 4,5 km tot de dichtstbijzijnde gecontracteerde apotheek.

Naast de relatief hoge vaste kosten per receptregel zijn er volgens Menzis nog enkele redenen om kleine apotheken uit te sluiten van contractering. Zo neemt de schaalgrootte van apotheken de laatste jaren toe en zullen de pakketmaatregelen van het ministerie van Volksgezondheid op de winst- en verliesrekening van apotheken gaan drukken.

Verder is het volgens Menzis de vraag of in kleine apotheken altijd voldoende personeel aanwezig is om het werk kwalitatief hoogwaardig uit te voeren.

Het is niet bekend hoeveel apotheken geen contract krijgen. Volgens de zorgverzekeraar zijn kleine apotheken vooral gevestigd in de grote steden. Wat er moet gebeuren in een stadswijk met meerdere kleine apotheken, maakt Menzis later bekend.

De zorgverzekeraar is niet van mening dat er te veel apotheken zijn, maar stelt dat apothekers in de afgelopen jaren veel werk uit de apotheek hebben laten verdwijnen, onder meer door baxtering en central filling. “Vraag is of in dat licht het huidige aantal apotheken noodzakelijk is, of dat er meer mogelijkheden moeten komen waar onze verzekerden hun herhaalmedicatie kunnen afhalen”, aldus een woordvoerder.

Menzis verwacht ten slotte ook zonder de kleine apotheken voldoende farmaceutische zorg te kunnen inkopen.

Document acties

Back to top