Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Risico op fouten in apotheek Jacofarma

28-03-2018
In central filling-apotheek Jacofarma in Barendrecht bestaat een risico op fouten bij het verpakken omdat de apotheek op veel punten niet voldoet aan de norm. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) legt de apotheek daarom een aanwijzing op.
Risico op fouten in apotheek Jacofarma

Een patiënt, of zelfs meerdere patiënten tegelijk kunnen door een verpakkingsfout een verkeerd of onjuist geneesmiddel ontvangen. Die conclusie trekt de Inspectie na een bezoek vorige maand aan apotheek Jacofarma, een apotheek met een geautomatiseerd geneesmiddelendistributiesysteem (GDS).

In deze apotheek verlopen de werkprocessen niet volgens de beroepsnorm voor GDS-apotheken, oordeelt IGJ. Zo is er onvoldoende toezicht op het verpakken van de geneesmiddelen door de gevestigd en de tweede apotheker, waarbij ook niet duidelijk is wie de GDS-apotheker is. Ook is er niemand aangewezen in de apotheek die verantwoordelijk is voor de kwaliteit.

Verder waren de apothekers volgens de Inspectie slecht op de hoogte van de feitelijke uitvoering van de werkprocessen en de GDS-ruimten waren ook niet geschikt voor de beoogde werkzaamheden.

Jacofarma geeft aan enigszins overvallen te zijn door het rapport en is verbaasd over het oordeel van de Inspectie. De apotheek is het weliswaar eens met de beoordeling van IGJ, maar geeft aan dat “de GDS in de praktijk wel voldoet aan de eisen uit de GDS-norm”, maar dat alleen het papierwerk onder de maat is. Volgens de Inspectie heeft de apotheek deze stelling verder niet onderbouwd.

Jacofarma is zelf van mening dat de patiëntveiligheid niet in gevaar is. Ook geeft de apotheek aan dat als de inspectie besluit de aanwijzing publiekelijk bekend te maken, de kans groot is geen klanten meer te krijgen.

Maatregelen

De aanwijzing van IGJ houdt in dat de apotheek een jaar de tijd krijgt om maatregelen te nemen en de tekortkomingen te herstellen. Zolang Jacofarma niet aan de normen voldoet, mag de apotheek geen geneesmiddelen verpakken.

Als de apotheek niet voldoet aan de aanwijzing, kan de Inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.

Jacofarma is in onderhandeling met een andere apotheker om de verantwoordelijkheid te nemen over zijn GDS-activiteiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document acties

Back to top