Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Effectieve behandeling hypertensie in barbershops

PW15 - 11-04-2018
Speciaal getrainde apothekers zijn in staat tot effectieve behandeling van hypertensieve klanten van barbershops voor zwarte Amerikanen (waar informele gezondheidszorg wordt gegeven).
Effectieve behandeling hypertensie in barbershops

Bij 132 klanten met systolische druk >140 mmHg wisten apothekers in zes maanden de bloeddruk met 27,0 mmHg te verlagen; de daling was 9,3 mmHg in de controlegroep van 171 klanten die werden gestimuleerd tot artsenbezoek en leefstijlaanpassingen,. In de interventiegroep daalde 64% tot onder 130/80 mmHg, in de controlegroep 12% (P < 0,001). [Victor et al. NEJM. 2018 Mar 12. online.]

Document acties

Back to top