Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen preventie delier met haloperidol

PW16 - 19-04-2018
Haloperidol is geen effectieve profylaxe bij kritisch zieke volwassenen met kans op delier, vonden Van den Boogaard et al. bij onderzoek onder 1789 patiënten in 21 Nederlandse intensivecare-units.
Geen preventie delier met haloperidol

Zowel de 732 patiënten met driemaal daags 2 mg intraveneus haloperidol als de 707 met placebo waren na 28 dagen allemaal nog in leven. Ook voor incidentie van delier (beide groepen 33%) en 14 andere secundaire uitkomsten maakte haloperidol geen verschil. Bij 350 patiënten die driemaal daags 1 mg haloperidol kregen, werd het onderzoek tussentijds afgebroken wegens insignificantie. [JAMA. 2018;319(7):680-690.]

Document acties

gearchiveerd onder: Haloperidol, Mortaliteit, Preventie, Delier
Back to top