Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CBG: oplossing voor bijna alle gemelde medicijntekorten

26-03-2018
Vorig jaar hebben bedrijven bijna vierhonderd meldingen gemaakt van leveringsproblemen met medicijnen. In slechts een enkel geval is het niet gelukt een alternatief te vinden voor de patiënt. Dat blijkt uit de jaarrapportage van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten, van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
CBG: oplossing voor bijna alle gemelde medicijntekorten

De meest voorkomende oorzaak van een medicijntekort is een vertraging in de productie of het distributieproces van een medicijn.

Het Meldpunt heeft in 2017 in totaal 985 meldingen ontvangen. Deze bestaan uit het (opnieuw) in de handel brengen, het definitief uit de handel halen en het tijdelijk niet in de handel brengen van een medicijn, en meldingen van een kwaliteitsdefect waarbij geen tekort wordt verwacht. Na analyse bleek bij bijna 400 meldingen dat er leveringsproblemen konden ontstaan.

Een voorbeeld waarbij afgelopen jaar geen oplossing is gevonden voor een tekort, betreft een hepatitis A-vaccin. Mensen die naar een land reizen waar hepatitis A voorkomt, krijgen tijdelijk één inenting in plaats van twee, en ze krijgen het advies maatregelen te nemen die de kans op besmetting verkleinen.

Eind 2017 was er een leveringsprobleem met het smalspectrum antibioticum feneticilline (Broxil) waarvoor toen tijdelijk kon worden uitgeweken naar een alternatief. Inmiddels zijn er ook problemen met deze alternatieven.

Routekaart

Sinds de introductie van het Meldpunt is er beter en vaak ook tijdiger zicht op mogelijke geneesmiddelentekorten, concludeert het CBG. Hierdoor kan in een zo vroeg mogelijk stadium worden gezocht naar een oplossing om de gevolgen voor patiënten zo veel mogelijk te beperken. Bedrijven kunnen sneller zelf met een oplossing komen, omdat via een routekaart nu duidelijk is welke mogelijkheden er zijn, aldus het College.

Het CBG en IGJ gaan bij iedere melding van een mogelijk tekort na of er voldoende alternatieve middelen beschikbaar zijn, en welke partijen eventueel actie moeten ondernemen om een tekort te voorkomen. De partijen werken daarbij samen met de Werkgroep Geneesmiddelentekorten, die bestaat uit onder meer de KNMP, artsen, patiëntenverenigingen en farmaceutische bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vervangend geneesmiddel, een apotheekbereiding of een levering van hetzelfde medicijn uit het buitenland.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het CBG coördineren het Meldpunt en werken samen met diverse partijen om leveringsproblemen te voorkomen of tot een geschikte oplossing te komen voor een tekort.

Document acties

Back to top