Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Clopidogrel gelijkwaardig aan acetylsalicylzuur + dipyridamol

PW14 - 06-04-2018
Als onderhoudstherapie na een TIA of herseninfarct zonder cardiale emboliebron, is monotherapie met clopidogrel voortaan gelijkwaardig aan de combinatie acetylsalicylzuur + dipyridamol. Dat stelt het Nederlands Huisartsen Genootschap in de gedeeltelijk herziene NHG-Standaard Beroerte, die vandaag is gepubliceerd op zijn website. Beide therapieën lijken even effectief.
Clopidogrel gelijkwaardig aan acetylsalicylzuur + dipyridamol

Een voordeel van clopidogrel ten opzichte van de combinatietherapie is het gebruiksgemak: één tablet per dag versus twee capsules dipyridamol én een tablet acetylsalicylzuur. Daarnaast treden bij – het goedkopere – clopidogrel minder vaak bijwerkingen op dan bij de combinatie. Hoofdpijn bij dipyridamol lijkt overigens wel deels voorkomen te kunnen worden door de dosering langzaam op te bouwen. In de acute fase na een TIA of herseninfarct is het effect van clopidogrel echter onvoldoende onderzocht. Daarom prefereert het NHG nog steeds acetylsalicylzuur voor de acute behandeling.

Het huisgenootschap raadt overigens niet aan patiënten actief over te zetten op clopidogrel als bijwerkingen of therapietrouw geen probleem vormen. Indien de embolie een cardiale oorsprong heeft, zijn orale anticoagulantia geïndiceerd volgens de NHG-Standaard Atriumfibrilleren. (CR)

Document acties

Back to top