Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

€ 4,5 miljoen voor beslissen met patiënt

PW18 - 26-04-2018
Patiënten op basis van zorguitkomsten beter laten meebeslissen over zowel de juiste behandelaar als de juiste behandeling. Met dat doel starten de zeven Santeon-ziekenhuizen en ZonMw een project, waarvoor minister Bruno Bruins van Medische Zorg € 4,5 miljoen beschikbaar stelt.
€ 4,5 miljoen voor beslissen met patiënt

Binnen het project gaat het zowel om klinische uitkomsten – welke behandeling is het meest effectief voor de ziekte of aandoening – als uitkomsten van de behandeling zoals die door de patiënten wordt ervaren; wat is de kwaliteit van leven erna: emotioneel, op het werk en in de relatie?

Voor een deel van de ziektes en aandoeningen is deze informatie al beschikbaar. De minister wil weten hoe de patiënt hierover goed kan worden geïnformeerd, zodat het mogelijk is samen te beslissen over de behandeling.

Uitgangspunt daarbij is dat bij de keuze voor behandelaar en behandeling de voor de patiënt beste keuze centraal staat. Ook wordt gekeken of dit leidt tot andere behandelkeuzes en wat de invloed is op de tevredenheid van de patiënt.

 

Document acties

Back to top