Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Alarm: nijpend tekort aan ziekenhuisstages

Basisapothekers studeren af zonder ziekenhuisstage

PW15 - 12-04-2018
De farmacieopleidingen in Utrecht, Groningen en Leiden kampen met een ernstig tekort aan stages in het ziekenhuis. In een oproep aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) pleiten de opleidingen voor meer participatie van de ziekenhuizen.
Alarm: nijpend tekort aan ziekenhuisstages

Het tekort aan stageplaatsen is zo nijpend dat dit jaar in Utrecht 45 basisapothekers zullen afstuderen zonder ziekenhuisstage, vertelt opleidingsdirecteur Aukje Mantel-Teeuwisse. “Het is teleurstellend dat sommige studenten die dat wel graag willen geen stage in het ziekenhuis hebben kunnen volgen.”

Volgens opleidingsdirecteur Bob Wilffert is het in Groningen dit jaar via een stage in de zomervakantie, buiten het studiejaar om, nog net gelukt iedereen te plaatsen. “Maar volgend jaar moeten we nog maar afwachten of dat weer lukt.”

De Utrechtse basisapothekers hebben als alternatief een extra stage gevolgd in de openbare of poliklinische apotheek, waarbij ze opdrachten hebben gemaakt over ziekenhuisonderwerpen en een rondleiding kregen in een ziekenhuisapotheek. “Hiermee is voldaan aan de wettelijke eis, maar we willen natuurlijk een volledige ziekenhuisstage kunnen aanbieden”, aldus Mantel-Teeuwisse.

Uit een inventarisatie van de farmacieopleidingen blijkt dat het tekort aan stageplaatsen in de ziekenhuizen de laatste jaren groeit. Een van de oorzaken is de toename van het aantal farmaciestudenten, onder meer door de veertig studenten die elk jaar starten op de nieuwe opleiding farmacie in Leiden.

“Op enkele piekmomenten in het jaar is er behoefte aan in totaal honderd stageplaatsen. Dat is een forse belasting voor de ziekenhuizen”, aldus Mantel-Teeuwisse. In de periode september-december 2019 stijgt dit aantal zelfs tot 125.

Verder concluderen de opleidingen dat ziekenhuizen de laatste jaren ook minder bereid zijn stagiairs te begeleiden. “Soms biedt een ziekenhuis met tien apothekers in dienst niet één stageplaats aan”, vertelt Mieke Mulder, opleidingsdirecteur in Leiden. Volgens Mulder hebben ziekenhuizen vooral interesse als stagiairs inzetbaar zijn voor een project.

Fusies en overnames

Mogelijk hebben ziekenhuizen door de vele fusies en overnames ook minder ruimte om stagiairs te begeleiden, stellen de opleidingen. NVZA-voorzitter Tjalling van der Schors beaamt dit, en volgens hem zijn er door de fusies op dit moment zo’n tachtig ziekenhuizen over. “Die moeten soms meer dan honderd stageplaatsen tegelijk aanbieden.”

In een oproep aan de NVZA pleiten de opleidingen voor meer participatie van ziekenhuizen. Ook Van der Schors vindt het belangrijk dat ziekenhuizen voldoende stageplaatsen aanbieden, maar hij benadrukt daarbij de hoge werkdruk. “NVZA is met de opleidingen in gesprek om te onderzoeken of de stages ook anders kunnen worden georganiseerd.”

Oplossing

Volgens de opleidingen is, door de sterk afwijkende stageperiodes, meer onderlinge afstemming niet eenvoudig. Bovendien hechten de opleidingen aan hun eigen onderwijsvisie en curriculum. De opleidingen houden elkaar al wel op de hoogte over de plaatsing van hun studenten.

De NVZA en de drie opleidingsdirecteuren hebben inmiddels een afspraak gemaakt om samen een oplossing te zoeken voor het tekort.

Document acties

Back to top