Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hydrocortison bij septische shock: sterfte gelijk

PW17 - 25-04-2018
Een effect van hydrocortison op mortaliteit bij septische shock is niet aangetoond. Venkatesh et al. verdeelden 3800 volwassenen met septische shock die in aanmerking kwamen voor mechanische ventilatie, over infusie met 200 mg/dag hydrocorti­son gedurende 7 dagen of placebo.
Hydrocortison bij septische shock: sterfte gelijk

Van 1832 patiënten in de hydrocortisongroep waren na 90 dagen 511 (27,9%) overleden, tegen 526 van 1826 in de placebogroep (28,8%; odds ratio 0,95, P = 0,50). Met hydrocortison verliep het herstel wel sneller. [NEJM. 2018;378(9):797-808.]

Document acties

gearchiveerd onder: Shock, septisch, Hydrocortison, Mortaliteit
Back to top