Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Interactief onderwijs helpt farmaciestudent

PW15 - 13-04-2018
Interacties van studenten farmacie onderling en met hun opleiders is goed voor de studieresultaten. Bovendien hebben de studenten een positieve indruk van interactieve onderwijsvormen, blijkt uit enkele Amerikaanse onderzoeken.
Interactief onderwijs helpt farmaciestudent

Khansari en Coyne ondervroegen tweedejaars farmaciestudenten over groepstentamens als voorbereiding op het werkelijke tentamen. Een web-enquête toont dat de studenten

(n = 40, respons 38%) meer vertrouwen hadden gekregen in hun niveau van voorbereiding. Op één na meenden ze dat het groepstentamen hen hielp leemten in hun kennis te onderkennen en 85% gaf aan dat hun kennis toenam door de stof uit te leggen aan anderen. Nadelen kwamen niet naar voren, hoewel daarnaar wel gevraagd was. [Curr Pharm Teach Learn. 2018;10(1):90-95.]

Klinische debatten vormen een goede aanpak voor studenten die praktijksituaties oefenen, concluderen Dy-Boarman et al. In een periode van 12 maanden namen 42 studenten deel aan dergelijke klinische debatten over patiëntenzorg waarin opties moesten worden afgewogen. Uit voor- en nameting bleek dat literatuurinterpretatie en communicatievaardigheid significant beter werden. De studenten kregen meer vertrouwen op vrijwel alle onderzochte onderdelen en 90% vond het debat een waardevolle leermethode. [Curr Pharm Teach Learn. 2018;10(1):66-71.]

DiPaula et al. gingen na in welke mate praktiserende (ziekenhuis)apothekers beschikbaar zijn als opleiders. Een enquête onder opleidingscoördinatoren van door de American

Society of Health-System Pharmacists geaccrediteerde instituten leverde 538 reacties op. 61% was gelieerd aan een universiteit. 59% meldde

dat hun ziekenhuisapothekers vaak bereid waren tot training of begeleiding. 78% besteedde per maand

10 uur of minder aan de ontwikkeling van praktiserende apothekers tot opleiders, 33% zelfs minder dan 5 uur per maand. 29% kende een roulatieschema. De meest genoemde belemmeringen waren tijdgebrek bij de mentor-apothekers (41%) en gebrek aan mentoren die trainees tijdens hun hele periode kunnen begeleiden (33%). [Curr Pharm Teach Learn. 2018;10(1):21-27.] 

Document acties

Back to top