Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2011

Volg de cursus Harm-Wrestling

Medicatieveiligheid

Hoe kunt u bijdragen aan het voorkomen van onnodige patiëntschade en ziekenhuisopnames door geneesmiddelen? Schrijf u in voor de cursus ‘HARM-Wrestling cyclus’.

PW Magazine 20, jaar 2011 - 20-05-2011 | door KNMP

KNMP is pilot nierfunctie gestart

Medicatieveiligheid

Medicatiebewaking is een belangrijke speerpunt van apothekers. Om ongewenste medicatiegerelateerde effecten bij patiënten met een verminderde nierfunctie te voorkomen, is de KNMP een pilot gestart.

PW Magazine 20, jaar 2011 - 20-05-2011 | door KNMP

Contra-indicatie Verkeersdeelname uitgebreid

Medicatiebewaking vanuit G-Standaard

U krijgt sinds 1 mei een melding bij het aanschrijven van bijvoorbeeld pregabaline, terwijl dit voorheen niet het geval was. Dit komt doordat de contra-indicatie Verkeersdeelname is uitgebreid met ruim zestig geneesmiddelen.

PW Magazine 20, jaar 2011 - 20-05-2011 | door Marieke Brons

“Nieuwe energie”

KNMP Jaarverslag op knmp.nl

Met die woorden leidt voorzitter Jan Smits het KNMP Jaarverslag 2010 in. Nieuwe energie om zelf weer de regie te nemen. Daarmee verwoordt hij de ambities die de KNMP, dankzij de behaalde resul­taten in 2010, nu echt kan verwezenlijken.

PW Magazine 21, jaar 2011 - 27-05-2011 | door KNMP

PRISMA Symposium 2011

Interessant programma, enthousiaste deelnemers

Op 17 mei vond het PRISMA Symposium plaats in Amersfoort. Het thema was dit jaar ‘Zorg voor de kwetsbare patiënt’. Mede-organisator Thea Betcke van de KNMP hoorde veel positieve berichten en sprak enthousiaste deelnemers.

PW Magazine 21, jaar 2011 - 27-05-2011 | door KNMP

Nationaal Routeplan Farmacie

Op de agenda

Noteer alvast maandagmiddag 27 juni in uw agenda; de KNMP presenteert dan het Nationaal Routeplan Farmacie in De Rode Hoed in Amsterdam.

PW Magazine 21, jaar 2011 - 27-05-2011 | door KNMP

PlusOnline benadrukt belang

Medicatieoverzicht

‘Pas op met wat je slikt (en schakel de apotheker in)’; met dit artikel vraagt de gezondheidseditie van PlusOnline bij 50-plussers aandacht voor het medicatieoverzicht.

PW Magazine 21, jaar 2011 - 27-05-2011 | door KNMP

Aanmelding als lid

Personalia

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 21, jaar 2011 - 27-05-2011 | door KNMP

Geen bewijs voor lage doseringen dipyridamol

Praktijk versus theorie

Artsen schrijven geregeld subtherapeutische doseringen dipyridamol voor. De belangrijkste indicatie van dit middel is secundaire profylaxe na transcient ischemic attack of cerebrovasculair accident. Hiervoor is alleen de dosering dipyridamol 200 mg retard (Persantin) tweemaal daags in combinatie met acetylsalicylzuur geregistreerd.

PW Magazine 21, jaar 2011 - 27-05-2011 | door Bart Kremers

Diabetesweek in de apotheek

Agenda

Op Wereld Diabetes Dag – 14 november 2011 – wordt het startschot gegeven voor de ‘Diabetesweek in de apotheek’.

PW Magazine 22 / 23, jaar 2011 - 03-06-2011 | door KNMP

Integrale diabeteszorg

Agenda

PW Magazine 22 / 23, jaar 2011 - 03-06-2011 | door KNMP

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 22 / 23, jaar 2011 - 03-06-2011 | door KNMP

KNMP Quick scans

Hulpmiddel implementatie KNMP Richtlijnen

De KNMP quick scans helpen apothekers bij de implementatie van KNMP Richtlijnen. Een quickscan is een online vragenlijst die de apotheker inzicht geeft waar de zorgverlening aan de richtlijn voldoet en waar nog niet. Naast de nieuwe quick scan ‘Ter hand stellen’ is nu ook de herziene versie van ‘Diabetes’ beschikbaar.

PW Magazine 22 / 23, jaar 2011 - 03-06-2011 | door KNMP

Insulines op reis

Invloed temperatuur op werkzaamheid medicatie

De zomervakantie is in aantocht. De apotheek speelt niet alleen een belangrijke rol in het verstrekken van medicijnpaspoorten aan patiënten die op reis gaan, maar ook in het geven van bewaaradviezen over geneesmiddelen. Zo mag insuline in geen geval in de bagageruimte van het vliegtuig vervoerd worden. Maar weet de patiënt dat ook?

PW Magazine 22 / 23, jaar 2011 - 03-06-2011 | door Sin Ying Chuah

Debat in De Rode Hoed onder leiding van Paul Witteman

Nationaal Routeplan Farmacie

KNMP en Debatcentrum De Rode Hoed organiseren op maandag 27 juni a.s. de bijeenkomst ‘Van Witboek Farmacie naar Nationaal Routeplan Farmacie’.

PW Magazine 24, jaar 2011 - 17-06-2011 | door KNMP

Een productdossier van 2 velletjes

LNA-mededeling vat regels en voorwaarden samen

Apothekers bereiden voor hun eigen patiënten of laten andere apotheken voor zich bereiden. Dat kan een naburige apotheek zijn of een landelijke doorleveraar. De LNA-mededeling ‘Organisatie apotheekbereiding’ van juni 2011 laat de samenhang zien van de voorwaarden voor deze uiteenlopende bereidingssituaties.

PW Magazine 24, jaar 2011 - 17-06-2011 | door Yvonne Bouwman

Algemene Vergadering

PW Magazine 24, jaar 2011 - 17-06-2011 | door KNMP

Drogisterijen, apotheken, medicijnen en bijgeloof

Tentoonstelling

Museum Stad Appingedam heeft van 22 juli tot en met 23 oktober een tentoonstelling over drogisterijen en apotheken in de negentiende en twintigste eeuw.

PW Magazine 25, jaar 2011 - 24-06-2011 | door KNMP

Hitteplan geactualiseerd

Medicijnen en hitte

Aanhoudende hitte kan het bewaren en gebruiken van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om patiënten tijdens warme periodes gericht advies te geven.

PW Magazine 25, jaar 2011 - 24-06-2011 | door KNMP

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 25, jaar 2011 - 24-06-2011 | door KNMP

Apotheker belangrijke rol bij werving. Aanmeldingen opleiding apothekersassistent lopen terug

Het aantal aanmeldingen voor de opleiding apothekers-assistent loopt terug. Werving van assistenten blijft daarom een belangrijk agendapunt. De KNMP en de SBA zien ook voor de apotheker een rol hierin. “Wacht niet tot er een tekort is.”

PW Magazine 03, jaar 2011 - 21-01-2011 | door pw

Unieke expertise apotheker zichtbaar. Actieweek geeft inzicht in werkzaamheden

Afgelopen december hebben de apotheken in Nederland een actieweek georganiseerd onder de titel ‘Veilig medicijngebruik, dat bezuinig je toch niet weg?’ De week is zonder meer succesvol te noemen. Naast tienduizenden publieke steunbetuigingen ontving de KNMP veel turflijsten retour.

PW Magazine 03, jaar 2011 - 21-01-2011 | door pw

Ook Witboek Farmacie ontvangen?

Het eerste exemplaar van het Witboek Farmacie reikt de KNMP bij de presentatie in de Rode Hoed op 24 januari uit. Alle aanwezigen ontvangen dan ook een exemplaar.

PW Magazine 03, jaar 2011 - 21-01-2011 | door pw

CMR-trainingen in maart

De Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) organiseert in maart de training ‘veilig melden van medicatie-incidenten via CMR’ in Tilburg, Amsterdam en Zwolle.

PW Magazine 03, jaar 2011 - 21-01-2011 | door pw

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 03, jaar 2011 - 21-01-2011 | door pw

Medicijngesprekken en Achmea Medicatie Check. Veilig medicijngebruik bij patiënten

Een medicatiebeoordeling voor chronisch geneesmiddel-gebruik wordt een prestatie van farmaceutische zorg vanaf 2012. Apothekers leggen nu al zorg vast bij Medicijn-gesprekken of de Achmea Medicatie Check. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels bekend.

PW Magazine 03, jaar 2011 - 21-01-2011 | door pw

'Je bent bezig met de inhoud van het vak'. Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken de moeite waard

“De Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken was goed. Op zo’n dag leer je bij over je vak en je kunt even afstand nemen van je dagelijkse werk.” Hoofdbestuurslid Bart Smals vindt het jaarlijkse congres een aanrader. Voor apothekers én assistenten.

PW Magazine 04, jaar 2011 - 27-01-2011 | door pw

Publieksfolders blijvend in ontwikkeling. Heeft u een actuele voorraad?

Een bekend verschijnsel in de apotheek; de kleurige publieksfolders. Een mooi voorbeeld van service op het gebied van zorgverlening.

PW Magazine 04, jaar 2011 - 27-01-2011 | door pw

Slikken is niet altijd vanzelfsprekend. Toedienen van geneesmiddelen

De ene patiënt kan niet slikken, de ander weigert wellicht door achterdocht of angst een geneesmiddel in te nemen. Toch moet de apotheker deze patiënten een adequate oplossing bieden. De vraag is dan hoe?

PW Magazine 04, jaar 2011 - 28-01-2011 | door Shiwai Ng

Nierfunctiewaarden; voert u medicatiecontrole uit?

De KNMP zoekt openbaar apothekers die medicatiecontrole (gaan) uitvoeren aan de hand van de nierfunctiewaarden.

PW Magazine 04, jaar 2011 - 27-01-2011 | door pw

Aanvullingen KNMP-richtlijn COPD?

De KNMP Richtlijn COPD beschrijft de farmaceutische zorg van de apotheker voor mensen met COPD.

PW Magazine 04, jaar 2011 - 27-01-2011 | door pw

KNMP Magazine over medicatieveiligheid

Het KNMP Magazine verschijnt binnenkort weer. Alle leden en stakeholders van de KNMP ontvangen dit magazine.

PW Magazine 04, jaar 2011 - 27-01-2011 | door pw

KNMP Congres 2010 druk bezocht

'Ze zitten allemaal in de zaal'

Het KNMP Congres 2010 had dit jaar als thema ‘Diabetes zorg in uw apotheek’. Het druk bezochte congres vond voor de derde keer in de RAI Amsterdam plaats. Met een interessant programma heeft de KNMP weer zichtbaar een geslaagd congres neergezet.

PW Magazine 41, jaar 2010 - 15-10-2010 | door pw

VZA genoeg leden

De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) heeft inmiddels voldoende leden; 720 vestigingen. Samen met de ASKA heeft de VZA nu de benodigde representativiteit in het kader van de algemeen verbindend verklaring (AVV) van de cao’s.

PW Magazine 41, jaar 2010 - 15-10-2010 | door pw

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 41, jaar 2010 - 15-10-2010 | door pw

Welke apotheek wint de FPZ-prijs 2011?

'We hopen op innovatieve verrassingen'

Al ruim twaalf jaar organiseren GlaxoSmithKline en de KNMP de FPZ-prijs. Ook dit jaar kunnen apotheken hun FPZ-project insturen. De jury hoopt op verrassende inzendingen met een duidelijk belang voor de patiënt.

PW Magazine 41, jaar 2010 - 15-10-2010 | door KNMP

Gestandaardiseerde kinderdranken van goede kwaliteit

Formularium der Nederlandse Apothekers

De resultaten van landelijke preparatencontroles bevestigen opnieuw dat standaardisatie van apotheekbereidingen volgens het Formularium der Nederlandse Apothekers tot kwaliteitswinst leidt.

PW Magazine 41, jaar 2010 - 15-10-2010 | door Rik Wagenaar

'Oralia VTGM bevat essentiële informatie'

Vanuit behoefte en enthousiasme ontstaan

Hoe nemen patiënten met slikproblemen of een voedingssonde tabletten of capsules in? Wat voor een alternatief kun je als apotheker bieden? Oralia VTGM biedt uitkomst. Niet verwonderlijk dat sinds de introductie hiervan in september al vijfhonderd apotheken zich hebben aangemeld voor een abonnement.

PW Magazine 42, jaar 2010 - 22-10-2010 | door pw

ICT; veilig, verantwoord en vakkundig

Samen met de IGZ en verschillende zorgverleners heeft de KNMP een serie gesprekken opgenomen over informatiebeveiliging in de zorgketen.

PW Magazine 42, jaar 2010 - 22-10-2010 | door pw

Apotheek.nl nominatie website van het jaar

PW Magazine 42, jaar 2010 - 22-10-2010 | door pw

Apotheker benut kennis van product en patiënt

Toedienen van geneesmiddelen

Waar kan de patiënt informatie vinden over de beste manier om een oogdruppel toe te dienen? Hoe weet de apotheek of een specifieke tablet gebroken kan worden? Waar vindt de apotheker productinformatie en algemene productkennis?

PW Magazine 42, jaar 2010 - 22-10-2010 | door Doerine Postma

Aanmelden voor KNMP Nieuwsbrief?

Ontvangt u de KNMP Nieuwsbrief al? Deze nieuwsbrief bevat niet alleen nieuws van de KNMP, maar ook farmaceutisch nieuws van derden.

PW Magazine 05, jaar 2011 - 04-02-2011 | door pw

Medicatieveiligheid prominent in het Witboek. Witboek Farmacie zet agenda voor sector

Effectieve en veilige farmacotherapie, efficiënte farmaceutische logistiek en individuele begeleiding van patiënten om het best mogelijke resultaat te bereiken; dat zijn de kernprocessen in de apotheek. Het Witboek Farmacie schetst op elk van die terreinen een uitdagend maar realistisch toekomstbeeld.

PW Magazine 05, jaar 2011 - 04-02-2011 | door Frans van de Vaart

'Honoreer kwaliteit en doelmatigheid'

Oproep van Jan Smits en Gerlach Cerfontaine

“Wij steken de hand uit naar de nieuwe minister van VWS.” Jan Smits is apotheker en voorzitter van de KNMP. Gerlach Cerfontaine is portefeuillehouder innovatie bij de KNMP. Zij reageren met dit door hen geschreven artikel op het nieuwe regeerakkoord.

PW Magazine 43, jaar 2010 - 29-10-2010 | door pw

Vraag het de apotheker!

Week Chronisch Zieken

‘Red jezelf’ is het thema van de Week Chronisch Zieken 2010 en vindt plaats van vrijdag 5 tot en met zaterdag 13 november.

PW Magazine 43, jaar 2010 - 29-10-2010 | door pw

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 43, jaar 2010 - 29-10-2010 | door pw

Interactiebewaking: toepassing in de praktijk

Niet afkappen op alfanumerieke code

In de praktijk blijkt onduidelijkheid te bestaan over het gebruik van het interactiebestand van de G-Standaard. Vaak wordt een meerwaarde toegekend aan de alfa­numerieke code, terwijl juist de indeling in Ja/Ja, Ja/Nee, Nee/Nee en Nee/Ja het belangrijkst is.

PW Magazine 43, jaar 2010 - 29-10-2010 | door Daphne Dost

ICT noodzakelijk voor medicatiebegeleiding

Vertrouwelijk omgaan met patiëntgegevens

“Voor goede medicatiebegeleiding is ICT randvoorwaardelijk. Ondanks dat het tijd en geld kost, is het noodzakelijk dat apothekers hier een prioriteit van maken.” Hoofdbestuurslid Paul Haarbosch weet ook vanuit zijn eigen praktijk waar hij het over heeft.

PW Magazine 44, jaar 2010 - 05-11-2010 | door knmp

Diabetesweek zoekt media op

De Diabetesweek van 15 tot en met 20 november gaat niet onopgemerkt voorbij; heel Nederland hoort hiervan.

PW Magazine 44, jaar 2010 - 05-11-2010 | door knmp

NHG-Standaarden op de KNMP Kennisbank

Vanaf november is het mogelijk om de NHG-Standaarden via de KNMP Kennisbank te raadplegen. Het betreft hier in eerste instantie alleen de NHG-Standaarden met farmacotherapie.

PW Magazine 44, jaar 2010 - 05-11-2010 | door knmp

Farmaceutisch Historische Dag goed bezocht

“Ook dit jaar zag ik de deelnemers weer tevreden naar huis gaan.” Mede-organisator Annette Bierman kijkt terug op de Farmaceutische Historische Dag afgelopen 28 oktober in Arnhem.

PW Magazine 44, jaar 2010 - 05-11-2010 | door knmp

Hepatitis B-vaccinatie voor alle zuigelingen

Rijksvaccinatieprogramma uitgebreid

Vanaf 1 oktober 2011 worden ook alle zuigelingen in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen hepatitis B. Nu worden alleen de zuigelingen die in een risicogroep vallen gevaccineerd tegen hepatitis B. Met deze wijziging volgt Nederland de WHO-aanbevelingen op.

PW Magazine 44, jaar 2010 - 05-11-2010 | door Annemieke Horikx

Informatorium bestaat veertig jaar

‘Een apotheek zonder dit naslagwerk is ondenkbaar’

Feest voor het Informatorium Medicamentorum, want de KNMP geeft alweer veertig jaar dit standaardwerk voor de apotheker uit. Het is sinds de eerste uitgave in 1971 flink veranderd, het bevat ongeveer vijf keer zoveel informatie. “Patiëntenzorg werd steeds belangrijker, dat zie je hierin terug.”

16-02-2011 | door KNMP

Risicoanalyse: onderbouwing bij medicatiebewaking

Nieuwe naamgeving statusrapport

De naam ‘statusrapport’ wijzigen we in ‘risicoanalyse’. Deze term dekt de inhoud beter; een risicoafweging voor bijvoorbeeld een interactie of contra-indicatie, waaruit moet blijken of een extra waarschuwing nodig is voor de praktijk.

PW Magazine 07, jaar 2011 - 18-02-2011 | door Daphne Dost

De KNMP bezocht apotheek en kreeg tal van tips

‘Zoek contact met patiënt en zorgverleners’

Hoe implementeren apothekers richtlijnen en projecten in hun eigen praktijk? Veel apotheken zijn daar actief mee bezig, zo ook apotheek Ermel in Ermelo. Business Developer Natasja Linnenbank: “Met deze leerpunten kunnen we andere apotheken weer helpen.”

16-02-2011 | door edbos

Apotheek.nl; betrouwbaar en relevant

Statistieken over 2010 leveren mooie cijfers op

Voor wie het nog niet zelf heeft ervaren: apotheek.nl is een betrouwbare en relevante website. De bezoekstatistieken van 2010 en het cijfer dat Google aan de site geeft, bevestigen dit. De site trok vorig jaar maar liefst 5 miljoen bezoekers.

PW Magazine 07, jaar 2011 - 18-02-2011 | door KNMP 1 reactie

Jubileumuitgave Informatorium Medicamentorum

Al veertig jaar betrouwbaar

In de onlangs verschenen editie van het Informatorium zijn verschillende nieuwe stoffen opgenomen en diverse groepen herzien. Daarnaast zijn in deze nieuwe versie de gegevens van de laatste update van het Informatorium op de KNMP Kennisbank opgenomen.

16-02-2011 | door Atty Hielema

Wat te doen bij griep en verkoudheid?

Thema op apotheek.nl in februari

Het thema op apotheek.nl is momenteel griep en verkoudheid. Bijna iedereen kent de verschijnselen hiervan, maar wat kan een patiënt zelf doen en wanneer is deskundige hulp nodig? Als apotheker kunt u uw patiënten hierover adviseren. Daarnaast kunt u doorverwijzen naar apotheek.nl.

PW Magazine 07, jaar 2011 - 18-02-2011 | door KNMP

Nominaties FPZ-prijs 2011 bekend

De genomineerden voor de FPZ-prijs 2011 zijn bekend. Uit dertien inzendingen heeft de jury zes projecten genomineerd.

PW Magazine 07, jaar 2011 - 18-02-2011

Beleidsprogramma’s zorgen voor samenhang

‘Er komt veel op apothekers af dit jaar’

Apothekers moeten werken met richtlijnen, aan medicatie-overdracht, prestatiebeschrijvingen, ketenzorg, ICT-aanpassingen … Heeft u nog het overzicht? De KNMP-beleidsprogramma’s Medicatieveiligheid en Farmaceutische Zorg moeten daarom zorgen voor zoveel mogelijk samenhang en afstemming met het veld. “Deze programma’s gidsen apothekers naar 2012.”

PW Magazine 08, jaar 2011 - 25-02-2011 | door pw

SIG Productzorg en Bereiden

Apothekers met praktijkkennis vormen klankbord

Elke apotheek heeft te maken met problemen rond de beschikbaarheid van geneesmiddelen, het voor toediening gereedmaken, het bewaren en transporteren van geneesmiddelen en het organiseren van recalls. Kortom: productzorg.

PW Magazine 08, jaar 2011 - 25-02-2011 | door Louise de Wolf en Oscar Smeets

Longweek in de apotheek

De KNMP organiseert samen met het Astmafonds in mei 2011 de Longweek in de apotheek.

PW Magazine 08, jaar 2011 - 25-02-2011 | door pw

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 08, jaar 2011 - 25-02-2011 | door pw

Gratis proefabonnement Oralia VTGM

Een kind dat geen tabletten kan slikken? Een volwassen patiënt die moeite met slikken heeft? De apotheker die een alternatief zoekt, kijkt dan in Oralia VTGM.

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011 - 04-03-2010 | door pw

Doe mee met de Longweek in de apotheek

Apothekers tonen zorg aan COPD-patiënten en risicogroepen

De Longweek in de apotheek; deze primeur is een goede gelegenheid voor apothekers om te laten zien wat zij als zorgverlener in huis hebben. Dit doen zij onder andere met medicijngesprekken en de COPD risicotest van het Astma Fonds. Natuurlijk doet ook uw apotheek hieraan mee.

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011 - 03-03-2011 | door KNMP

Beleidsplan 2011–2014 geeft duidelijkheid

Wat mag u van de KNMP verwachten?

Het Beleidsplan KNMP 2011-2014 treft u aan bij dit nummer van PW. Dit beleidsplan en het KNMP jaarplan 2011 zijn op de Algemene Vergadering afgelopen december vastgesteld. Het geeft aan waar we staan en wat u van de KNMP mag verwachten.

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011 - 03-03-2011 | door KNMP

Eerste algemene ledenvergadering VZA

De eerste ledenvergadering van de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) vindt 17 mei 2011 plaats in Utrecht. Leden ontvangen de agenda met eventueel bijbehorende stukken nog.

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011 - 04-03-2011 | door KNMP

KNMP Zorgondersteuning Astma/COPD vernieuwd

Kwaliteit en inspanning inzichtelijk

Vanwege nieuwe functionaliteiten, uitbreiding en aanscherping van selecties met verbeterde online evaluatierapporten ondersteunt de webrapportage de apotheker nog beter bij het selecteren, beoordelen en bespreken van patiënten, het registreren van zorg en het terugkoppelen ervan.

PW Magazine 09 / 10, jaar 2011 - 03-03-2011 | door Fong Sodihardjo-Yuen

'We komen letterlijk naar u toe'

KNMP districtsadviseurs nieuwe verbindende schakel

De vacature voor de nieuwe functie districtsadviseur leverde heel veel reacties op. Dat is prettig als je acht geschikte districtsadviseurs zoekt. “Als vereniging moet je actief meebewegen met nieuwe ontwikkelingen en anticiperen op de toekomst. De KNMP districtsadviseurs vervullen hierin een belangrijke rol.”

PW Magazine 11, jaar 2011 - 18-03-2011 | door knmp

Rondleiding kunstenares farmaceutisch museum

Het nationaal farmaceutisch museum organiseert aanstaande zondag 20 maart een kunstenaarsrondleiding door de expositie Pharmakon.

PW Magazine 11, jaar 2011 - 18-03-2011 | door knmp

Contracteerverplichting Apotheek Breskens

Stellingname NZa heeft grote gevolgen

De NZa legt Apotheek Breskens een contracteerverplichting van drie jaar op. Eerder wilde de apotheek het contract van zorgverzekeraar Menzis niet tekenen. Het besluit van de NZa heeft grote gevolgen, ook voor andere zorgaanbieders.

PW Magazine 11, jaar 2011 - 18-03-2011 | door knmp

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 11, jaar 2011 - 18-03-2011 | door knmp

Eerste schrijver Informatorium krijgt jubileumeditie

De inmiddels 83-jarige Heleen de Ru maakte veertig jaar geleden de eerste editie van het Informatorium Medicamentorum. Huidige hoofdredacteur Atty Hielema overhandigde haar daarom de jubileumeditie die afgelopen februari verscheen.

PW Magazine 11, jaar 2011 - 18-03-2011 | door knmp

Geen melding bij zwangerschap? Wèl actie!

Medicatiebewaking vanuit G-Standaard

Bij het aanschrijven van metformine voor een zwangere krijgt u een uitgebreid advies op uw scherm met mogelijke alternatieven en overwegingen voor een goede therapie. Bij nitrofurantoïne is de tekst aanzienlijk korter en metronidazol geeft geen tekst [1]. Hoe komt dat?

PW Magazine 11, jaar 2011 - 18-03-2011 | door Monique Groen

‘Bekijk en oefen ze samen met de patiënt’

Nu ook inhalatie-instructies op apotheek.nl

De nieuwste instructiefilmpjes op apotheek.nl gaan over inhaleren. “Patiënten hebben behoefte aan deze visuele ondersteuning, ook al zijn ze zich hier niet altijd bewust van. Inhaleren is namelijk lang niet zo makkelijk als het lijkt. Hier ligt ook een kans voor apothekers.”

PW Magazine 12, jaar 2011 - 25-03-2011 | door KNMP

Geslaagde KNMP Wetenschapsdag 2011

‘Inhoudelijk goed en een fijne sfeer’

Het weer was zonnig en zo ook de stemming in het Beatrixtheater in Utrecht; dinsdag 15 maart vond de KNMP Wetenschapsdag 2011 plaats. Het thema was ‘COPD: zucht naar lucht’ en dat zorgde voor een vol en goed bezocht programma.

PW Magazine 12, jaar 2011 - 25-03-2011 | door KNMP

Dermatica op Recept 2011

Vernieuwd en vertrouwd

Artsen schrijven nog geregeld dermatologische apotheekbereidingen voor. Vaak, maar lang niet altijd, zijn die rationeel. Hoewel een groot scala aan handelsproducten en FNA-preparaten beschikbaar is, viert de creativiteit van sommige dermatologen en huisartsen hoogtij. Dermatica op Recept geeft een compleet beeld.

PW Magazine 12, jaar 2011 - 25-03-2011 | door Toine Joosten

Rectificatie Informatorium 2011

In de monografie van het antipsychoticum asenapine is in de laatste versie van het Informatorium Medicamentorum een fout in de rubriek Dosering geslopen.

PW Magazine 12, jaar 2011 - 25-03-2011 | door KNMP

Thema apotheek.nl: oogdruppels toedienen

Op apotheek.nl is het thema momenteel ‘oogdruppels toedienen’.

PW Magazine 12, jaar 2011 - 25-03-2011 | door KNMP

Gratis aanmelden Parkline

KNMP-leden kunnen zich gratis aanmelden voor Parkline: parkeergeld betalen met de mobiele telefoon in 29 steden in Nederland.

PW Magazine 12, jaar 2011 - 25-03-2011 | door KNMP

Masterdiploma

PW Magazine 12, jaar 2011 - 25-03-2011 | door KNMP

Spelers ketenzorg slaan handen ineen

Taskforce Medicatieveiligheid Caresector

De Taskforce Medicatieveiligheid heeft tot doel de medicatieveiligheid te vergroten in de langdurige zorg en zorg thuis. Het is niet ‘weer het zoveelste initiatief’. De Taskforce inventariseert juist wat er al is en wat nog ontbreekt. “En omdat de hele keten deelneemt, boeken we resultaat.”

PW Magazine 13, jaar 2011 - 01-04-2011 | door KNMP

Agenda op KNMP.nl

Bekijkt u wel eens de actuele agenda op knmp.nl? In deze ‘agenda’ vindt u terug wanneer welke bijeenkomsten plaatsvinden.

PW Magazine 13, jaar 2011 - 01-04-2011 | door KNMP

Laat patiënten slikken, niet stikken

Adviezen en hulpmiddelen

Ouderen gebruiken vaak één of meerdere geneesmiddelen. Het merendeel van de ouderen heeft moeite met het slikken van vaste orale geneesmiddelen. De apotheker kan hierbij helpen.

PW Magazine 13, jaar 2011 - 01-04-2011 | door Yuen Yee Li

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

PW Magazine 13, jaar 2011 - 01-04-2011 | door KNMP

Masterdiploma

PW Magazine 13, jaar 2011 - 01-04-2011 | door KNMP

Heeft u zich al aangemeld?

Longweek in de apotheek

Veel apotheken hebben zich al aangemeld voor de Longweek in de apotheek van 9 tot en met 13 mei. Natuurlijk grijpt ook u deze gelegenheid aan om uw patiënten te laten zien wat u voor hen kunt betekenen in de zorg rondom COPD en astma.

PW Magazine 14, jaar 2011 - 08-04-2011 | door knmp

Districtsledenbijeen­komsten in mei of juni

Aanmelden via KNMP.nl

Heeft u zich al aangemeld voor één van de acht districtsledenbijeenkomsten in mei of juni? U kunt zich via knmp.nl direct en online aanmelden. De eerste bijeenkomst is 23 mei, de laatste vindt 16 juni plaats.

PW Magazine 14, jaar 2011 - 08-04-2011 | door knmp

‘Patiënt heeft recht op goede farmaceutische zorg’

Zorgstandaard Astma in ontwikkeling

Twee werkgroepen van de Long Alliantie Nederland werken momenteel aan de ontwikkeling van de Zorgstandaard Astma; één voor volwassenen en één voor kinderen. “Het is belangrijk dat apothekers meedoen in het multidisciplinaire veld.”

PW Magazine 14, jaar 2011 - 08-04-2011 | door knmp

Totstandkoming van nieuwe bijsluiters FNA

Apotheek.nl basis voor vernieuwing

De opzet en inhoud van de bijsluiters FNA zijn kortgeleden geactualiseerd. De bijsluiters FNA zijn in een nieuw ‘jasje’ gestoken en de inhoud stellen we nu samen uit apotheek.nl. Hierover heeft u ook kunnen lezen in het Pharmaceutisch Weekblad 51/52 van 2010.

PW Magazine 14, jaar 2011 - 08-04-2011 | door Delia Titre

Vraag het de apotheker!

Ook voor patiënten met zeldzame ziekten geldt

Dit jaar vindt de Zeldzame Ziekten Dag plaats op 15 mei in dierentuin Artis. De KNMP is mede-organisator van deze dag voor patiënten met zeldzame ziekten en hun familie. Want ook voor deze patiënten speelt de apotheker een belangrijke rol.

PW Magazine 15, jaar 2011 - 15-04-2011 | door KNMP

Media attendeert publiek

Longweek in de apotheek

Het is bijna zover; van 9 tot en met 13 mei is de allereerste Longweek in de apotheek. Apotheken in heel Nederland doen mee om zo hun zorg voor (potentiële) COPD-patiënten onder de aandacht te brengen. Via de media attenderen we het publiek op deze bijzondere week en de zorgverlenersrol van de apotheker hierin; zowel landelijk als regionaal via radio, huis-aan-huis-bladen en internet.

PW Magazine 15, jaar 2011 - 15-04-2011 | door KNMP

Kwaliteitsmonitor massaal ingevuld

Respons van 95%

Liefst 1853 apothekers hebben voor 1 april de Kwaliteitsindicatoren Basisset over 2010 ingevuld.

PW Magazine 15, jaar 2011 - 15-04-2011 | door KNMP

Vervalste genees­middelen via internet

Het komt vaker voor dan u denkt

Met het toenemend aanbod van geneesmiddelen op malafide internetsites groeit ook het gevaar voor de volksgezondheid. Apothekers en andere beroepsbeoefenaren moeten hier serieus rekening mee houden en hun patiënten wijzen op de risico’s.

PW Magazine 15, jaar 2011 - 15-04-2011 | door Rik Wagenaar

Onderzoek naar farmaceutische zorg

Medicatiechecks en doelmatigheid

Drie masterstudenten van de VU in Amsterdam voeren hun afstudeerproject uit bij de KNMP. Zij onderzoeken kritische succesfactoren bij de Achmea/Agis Medicatie Check voor apothekers en huisartsen en factoren voor hoge kwaliteit bij lage kosten. De resultaten hiervan verwachten we eind juni.

PW Magazine 16, jaar 2011 - 22-04-2011 | door Martina Teichert

PRISMA Symposium 2011

Zorg voor de kwetsbare patiënt

Op dinsdag 17 mei a.s. vindt, onder voorzitterschap van prof. dr. Han de Gier, het jaarlijkse Prisma Symposium plaats in Amersfoort (De Eenhoorn).

PW Magazine 16, jaar 2011 - 22-04-2011 | door KNMP

Kandidaten gezocht

Uw advies belangrijk voor de KNMP

Voor 2012 zoekt de KNMP voor de commissies ‘Arbeidsvoorwaarden Loondienst Apothekers’, ‘Farmacie en Kwaliteit’ en ‘Raad van Beroep’ in totaal acht nieuwe leden.

PW Magazine 16, jaar 2011 - 22-04-2011 | door KNMP

Handige tool om zorg inzichtelijk en aantoonbaar te maken

‘Zorgondersteuning Astma/COPD’ verbeterd

Met de vernieuwde webrapportage ‘zorgondersteuning Astma/COPD’ kan de apotheker patiënten selecteren die meer zorg nodig hebben, inzichtelijk maken welke extra zorg geleverd wordt en wat daarvan de resultaten zijn. Dit instrument maakt de zorg aantoon­baar binnen de zorgketen en voor zorgverzekeraars. Ter kennis­making kunnen apothekers in mei tijdelijk gratis gebruik maken van deze tool.

PW Magazine 16, jaar 2011 - 22-04-2011 | door KNMP

Uitleg en advies over astma en COPD

Thema op apotheek.nl

‘Astma en COPD’ is in mei het thema op apotheek.nl. Dit sluit natuurlijk goed aan op de Longweek in de apotheek van 9 tot en met 13 mei.

PW Magazine 17, jaar 2011 - 29-04-2011 | door KNMP 1 reactie

Eerste algemene leden­vergadering VZA

De eerste ledenvergadering van de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) vindt 17 mei 2011 plaats in Utrecht. De leden hebben al een uitnodiging ontvangen.

PW Magazine 17, jaar 2011 - 29-04-2011 | door KNMP
Back to top